Chuyển đến nội dung chính

Sở Tài sản Công

Cung cấp nơi làm việc cho nhân viên Thành phố.

Sở Tài sản Công

Đọc bản ghi nhớ của Bộ Sở hữu Công cộng về quyền truy cập vào Tòa thị chính cho những người sử dụng thiết bị di động.

Những gì chúng tôi làm

Sở Sở hữu Công cộng (DPP) quản lý các tòa nhà và công trình nơi nhân viên Thành phố làm việc và nơi lưu giữ thiết bị của Thành phố. Bộ phận của chúng tôi mua, bán, cho thuê, thiết kế, xây dựng, cải tạo và bảo trì các tài sản của Thành phố. DPP đảm bảo rằng các cơ sở do Thành phố vận hành ở trong tình trạng an toàn, có thể truy cập p, và chúng hoạt động tốt.

Các bộ phận của chúng tôi bao gồm:

  • Quản trị
  • Bất động sản và quy hoạch
  • Chương trình vốn
  • Quản lý cơ sở vật chất

Các bộ phận này làm việc cùng nhau để quản lý các tài sản của thành phố, cung cấp dịch vụ khách hàng và lập kế hoạch cho các nhu cầu xây dựng trong tương lai.

Sứ mệnh của chúng tôi: Chúng tôi có trách nhiệm phục vụ lực lượng lao động và cộng đồng của Thành phố bằng cách cung cấp các cơ sở vật chất và không gian làm việc chất lượng, mà chúng tôi tự hào.

Kết nối

ĐịA Chỉ

Phòng Tòa thị chính 790
Philadelphia, PA 19107
Điện thoại: (215) 686-4433

Tài nguyên

Lên trên