Chuyển đến nội dung chính

Chất thải rắn

Sở Đường phố nhặt rác và tái chế trên toàn thành phố. Cư dân có thể ghé thăm các trung tâm tiện lợi vệ sinh của nó để lấy thùng tái chế, xử lý chất thải nguy hại, thả rác sân vườn, v.v. Bộ cũng giáo dục mọi người về các quy tắc vệ sinh và thực thi các quy định.


Lên trên