Chuyển đến nội dung chính

QUÉT

SWEEP giáo dục cư dân Philadelphia, doanh nghiệp và chủ sở hữu tài sản về quy tắc vệ sinh và thực thi các vi phạm mã.

Giới thiệu

Chương trình Giáo dục và Thực thi Đường phố & Lối đi (SWEEP) giáo dục cư dân Philadelphia, doanh nghiệp và chủ sở hữu bất động sản về các quy định vệ sinh và thực thi các vi phạm mã.

Sĩ quan SWEEP được đào tạo, thường dân mặc đồng phục. Họ:

  • Giáo dục các doanh nghiệp địa phương và quản lý căn hộ về trách nhiệm của họ trong việc giữ cho tài sản của họ sạch sẽ.
  • Làm việc với cộng đồng về các nỗ lực tiếp cận cộng đồng.
  • Tuần tra đường phố để thực thi luật xả rác.
  • Đưa ra cảnh báo và trích dẫn.

Kết nối

Điện thoại: (215) 68 5-4279
Lên trên