Ale nan kontni prensipal la

BALE

SWEEP edike rezidan Philadelphia, biznis, ak pwopriyetè pwopriyete sou kòd la sanitasyon ak ranfòse vyolasyon kòd.

Osijè de

Pwogram Edikasyon ak Ranfòsman Streets & Pave (SWEEP) edike rezidan Philadelphia, biznis, ak pwopriyetè pwopriyete sou règleman sanitasyon ak ranfòse vyolasyon kòd.

Ofisye SWEET yo resevwa fòmasyon, sivil inifòm. Yo:

  • Edike biznis lokal yo ak administratè apatman sou responsablite yo pou kenbe pwopriyete yo pwòp.
  • Travay avèk kominote yo sou efò sansibilizasyon yo.
  • Patwouy lari ranfòse lwa fatra.
  • Nimewo avètisman ak sitasyon.

Konekte

Telefòn: (215) 685-4279
Top