Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo gian lận thuế


Gửi một biểu mẫu gian lận cho mỗi cá nhân hoặc doanh nghiệp bạn muốn báo cáo. Để ẩn danh, không hoàn thành phần thông tin liên lạc. Nếu bạn chọn cung cấp thông tin liên lạc của mình, danh tính của bạn sẽ được giữ bí mật. Nếu bạn không thoải mái khi gửi thông tin qua internet, bạn có thể in một bản sao của biểu mẫu này và gửi qua thư.

Bộ Doanh thu sẽ có hành động thích hợp dựa trên thông tin bạn cung cấp. Do luật bảo mật thuế, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật trạng thái liên quan đến cuộc điều tra. Không có phần thưởng cho những lời khuyên thành công.

Đầu trang