Ale nan kontni prensipal la

Rapòte fwod taks


Soumèt yon fòm fwod pou chak moun oswa biznis ou vle rapòte. Pou rete anonim, pa ranpli seksyon enfòmasyon kontak la. Si ou chwazi pou bay enfòmasyon kontak ou, idantite ou ap rete konfidansyèl. Si ou pa konfòtab voye enfòmasyon sou entènèt la, ou ka enprime yon kopi fòm sa a epi voye li pa lapòs.

Depatman Revni ap pran aksyon apwopriye ki baze sou enfòmasyon ou bay yo. Akòz lwa konfidansyalite taks, nou pa ka ba ou dènye nouvèl sou sitiyasyon konsènan envestigasyon la. Pa gen okenn rekonpans pou konsèy siksè.

Top