Ale nan kontni prensipal la

Sèvis taks

Misyon an nan Depatman Revni se koleksyon an alè, koutwa, ak èd memwa nan tout revni akòz Vil la nan Philadelphia, ak tout revni taks akòz Distri Lekòl la nan Philadelphia. Sa gen ladan voye bòdwo a ak koleksyon dlo ak chaj egou yo.

 

Taks biznis

Depatman an nan revni Ameriken enpoze taks divès kalite ki dwe ranpli ak peye pa biznis ki opere ak/oswa ki sitiye nan Philadelphia.

Taks biznis ki pi komen yo se taks sou revni biznis ak resi, oswa BIRT (ansyen taks sou privilèj biznis la), ak taks pwofi nèt la. Sepandan, Depatman Revni administre yon kantite taks ki aplike nan kalite espesifik nan biznis opere oswa ki sitiye nan vil la.

Gade paj taks biznis nou an pou plis detay sou egzijans chak.

Al gade nan nou an Gid sou lwa taks federal paj pou avi yo konsiltatif ki pi resan sou ki jan sèten dispozisyon yo trete pou biznis Philadelphia ak rezon taks pèsonèl.


Taks sou revni

Depatman Revni kolekte plizyè kalite taks sou revni ki dwe ranpli ak remèt pa rezidan Philadelphia. Gen kèk taks sou revni aplike nan moun ki, kèk nan biznis, ak kèk nan tou de. Si ou se yon travayè endepandan, nou ankouraje w revize enfòmasyon taks sou biznis nou an pou asire ou konprann responsablite ou yo kòm yon kontribyab.

Si w ap viv oswa travay nan vil Philadelphia, li enpòtan pou w konprann egzijans salè taks ak pwofi rezo taks.

Vizite seksyon nou an sou taks sou revni yo pou jwenn plis enfòmasyon sou aplikabilite, pousantaj, ak egzijans.


Taks sou pwopriyete

Depatman an nan revni kolekte Imobilye taks pou vil la ak distri lekòl la nan Philadelphia. Biwo Evalyasyon Pwopriyete a detèmine valè pwopriyete a sou ki taks yo dwe peye. Bòdwo taks sou Imobilye yo voye chak ane nan mwa desanm pou ane annapre a epi yo dwe ak peyab sou 31 mas. Si ou peye apre 31 mas, ou se sijè a chaj ogmante, ki fè yo kolektivman rele “testaman.” Vizite paj sèvis nou an pou yon deskripsyon detaye sou taks sou pwopriyete.

Depatman an nan revni tou kolekte taks la Transfè Realty, yon taks prelve sou vant lan oswa transfè nan byen imobilye ki sitiye nan Philadelphia.

Depatman Revni tou jere koleksyon an nan taks sou pwopriyete delenkan. Lè taks sou pwopriyete ale ki poko peye epi yo vin an reta, pwopriyete a vin sijè a mezi ranfòsman tankou lavant dwa taks ak lavant cherif. Pou ede ou evite sitiyasyon sa a, Revni ofri plan peman ak pwogram rabè. Lòt asistans disponib atravè yon varyete resous sipò kominotè.

Apèl estimasyon byen imobilye

Pou fè apèl kont estimasyon byen imobilye ou, ki itilize pou detèmine Taks sou Imobilye ou, kontakte Komisyon Konsèy Revizyon Taks (BRT).


Apèl enterè & akizasyon penalite

Si w ap fè apèl kont enterè jiska $15,000, oswa penalite jiska $35,000, ou ka depoze yon Egzanpsyon Enterè ak Sanksyon avèk Depatman Revni.

Pou fè apèl direktè taks la, enterè ki pi konsekan pase $15,000, penalite ki pi konsekan pase $35,000, oswa refi a nan yon ranbousman pa Depatman Revni, tanpri kontakte Komisyon Konsèy Revizyon Taks (TRB) pou mande yon odisyon. Apre odisyon la, Komisyon Revizyon Taks la ap voye ba ou yon desizyon alekri. Si kantite lajan ou dwe a chanje, ou pral resevwa tou yon bòdwo ajiste.

Top