Ale nan kontni prensipal la

Pou sitwayen granmoun aje yo

Depatman an nan revni ofri rabè plizyè sitwayen granmoun aje yo. Si ou satisfè sèten kritè, ou ka anmezi pou diminye kantite bòdwo dlo ou, kenbe bòdwo taks Imobilye ou yo ogmante, oswa antre nan yon aranjman peman chak mwa pou taks sou Imobilye.

Vizite rabè sitwayen Senior pou enfòmasyon detaye sou pwogram yo rezime anba a.

Bòdwo dlo

Senior Sitwayen Dlo Bill Rabè

Depatman sou revni Ameriken Dlo ofri yon rabè 25% sou dlo ak bòdwo egou bay granmoun aje ki kalifye ki kliyan dlo.


Taks sou pwopriyete

Low Revni Senior Sitwayen Imobilye Taks Glase

Depatman Revni pral “friz” taks Imobilye ou si ou satisfè sèten laj ak egzijans revni. Sa a sispann taks sou pwopriyete ou soti nan ogmante, menm si estimasyon pwopriyete ou oswa pousantaj taks ogmante.

Plan vèsman taks nan Imobilye

Pwogram sa a se pou kontribyab ki gen revni fèb ak sitwayen granmoun aje ki posede ak ap viv nan kay yo. Si ou kalifye, ou ka peye taks Imobilye ane aktyèl ou nan vèsman chak mwa. Aplikasyon pou ranpli yo dwe soumèt nan fen mwa fevriye a.


Opsyon asistans adisyonèl

Lòt rabè, plan, kredi, ak akò peman yo disponib ki baze sou revni ou ak lòt faktè kalifikasyon. Ou ka vle eksplore kalifikasyon pou pwogram asistans ki baze sou revni si w ap gen difikilte finansye.

Top