Ale nan kontni prensipal

Pou kliyan dlo

Si ou gen pwoblèm pou peye bòdwo dlo ou, ou ka kalifye pou yon pwogram ki pral ofri yon rabè oswa plan peman.

Rabè & asistans

Bòdwo dlo asistans kliyan

Biwo Revni Dlo (WRB) ak Depatman Dlo Philadelphia (PWD) ofri yon kantite opsyon asistans bòdwo dlo pou kalifye kliyan yo. Ou ka aplike pou tout opsyon ki disponib yo lè l sèvi avèk yon sèl aplikasyon.


Plan peman yo

Plan peman bòdwo dlo

Si w ap gen pwoblèm pou peye bòdwo dlo ou, ou ka fè aranjman pou yon akò peman ak Biwo Revni Dlo a.


Koupe dlo

Koupe dlo

Ou ka kontakte Biwo Revni Dlo a sou kanpe oswa restore sèvis dlo ou oswa anpeche yon ajistab dlo rive. Pwoteksyon Fèmti yo disponib pou yon kantite rezon, ki gen ladan yon sitiyasyon medikal.

Top