Ale nan kontni prensipal

Règleman ak desizyon

Dokiman legal nan règleman taks City, ki gen ladan amannman, desizyon teknik, ak klarifikasyon.

Règleman taks Jeneral Vil la

Règleman sa yo dekri pousantaj yo, egzijans, kalite kontribyab, definisyon legal, ak esklizyon aplikab pou chak taks espesifik. Yo gide peman taks, koleksyon, ak ranfòsman atravè Vil la.Règleman taks sou revni

Règleman sa yo refere a taks sou salè, taks pwofi nèt, ak taks sou salè kolektivman kòm “taks sou revni.” Taks sou revni lekòl yo enkli tou isit la, depi yo gen rapò ak enterè, dividann, ak lòt fòm revni ki pa touche.

Dokiman sa yo gide koleksyon taks sou revni ak ranfòsman nan Philadelphia.


Règleman taks sou pwopriyete


Deklarasyon sou politik taks

Entèpretasyon ak pozisyon politik sou sijè taks ki pa espesyalman adrese nan Kòd la Philadelphia ak règleman ofisyèl yo.


Kont anyèl ekri-off panno

Pou rezon kontablite, Vil la revize dèt fin vye granmoun chak ane, epi, lè sa apwopriye, retire yo nan deklarasyon finansye. Yon fwa ekri, dèt yo pa konsidere kòm resevwar pou rezon kontablite. Sa a se yon reyinyon piblik anyèl.


Pousantaj taks istorik

Dokiman sa a gen ladan yon orè rezime nan City of Philadelphia pousantaj taks depi 1952.

Top