Ale nan kontni prensipal la

Komisyon Revizyon Taks

Ka tande pou taks diskite, penalite, oswa enterè.

Komisyon Revizyon Taks

Ki sa nou fè

Komisyon Konsèy Revizyon taks la (TRB) se yon pati nan Biwo Revizyon Administratif (OAR). TRB a deside apèl kontribyab yo nan pifò evalyasyon Vil la oswa bòdwo yo. TRB pa okipe evalyasyon taks byen imobilye ak direktè lekòl taks byen imobilye. Ka sa yo deside pa Komisyon Konsèy la nan Revizyon nan taks (BRT).

Tout revizyon TRB kòmanse ak kontribyab la depoze yon petisyon k ap chèche revizyon sou:

 • Egzanpsyon nan enterè ak penalite
 • Refi nan yon ranbousman
 • Apèl estimasyon taks, tankou:
  • Lisans ak enspeksyon evalyasyon
  • Refize, oswa taks fatra
  • Taks sou salè
  • Revni biznis ak resi taks
  • Taks sou revni lekòl
  • Lòt evalyasyon ak bòdwo.

Tout diskisyon yo tès depistaj pou kalifikasyon, Suivi, ak pwograme pou yon odisyon nan TRB la.

Manm Komisyon Konsèy yo enkli:

Paula Weiss, Prezidan
Ryan Boyer
George Mathew, CPA
John O'Connor, Esq.
Nancy Yon. Kammerdeiner

Melissa C. Andre, Esq. Direktè Egzekitif

Konekte

Adrès
100 Sid Broad St
Suite 400
Philadelphia, PA 19110
Imèl tax.reviewboard@phila.gov
Telefòn: (215) 686-5216

Evènman

 • Janb
  23
  Vitès/wouj limyè kamera odyans
  9:00am pou 1:45 pm
  https://us02web.zoom.us/j/82106295023?pwd=SXIrdFRIMEZuVmZkbEVxWjNQK21JZz09

  Vitès/wouj limyè kamera odyans

  Janvye 23, 2024
  9:00am a 1:45pm, 5 èdtan
  https://us02web.zoom.us/j/82106295023?pwd=SXIrdFRIMEZuVmZkbEVxWjNQK21JZz09
  kat jeyografik
  Milton U. oates, Jr ap envite ou nan yon reyinyon Zoom pwograme. Antre nan Zoom Reyinyon https://us02web.zoom.us/j/82106295023?pwd=SXIrdFRIMEZuVmZkbEVxWjNQK21JZz09 ID Reyinyon: 821 0629 5023 Passcode: 756613 Yon tiyo mobil +12678310333, ,82106295023 #,,,, * 756613 # US (Philadelphia) +13126266799, ,82106295023 #,,,, * 756613 # US (Chicago) Dial pa kote ou +1 267 831 0333 US (Philadelphia) +1 12 626 6799 US (Chicago) +1 929 205 6099 US (New York) +1 301 715 8592 US (Washington DC) +1 346 248 7799 US (Houston) ID Reyinyon: 821 0629 5023 Passcode: 756613 Jwenn nimewo lokal ou a: https://us02web.zoom.us/u/kpc4rgIJF
 • Janb
  24
  Vitès/wouj limyè kamera odyans
  9:00am pou 1:45 pm
  https://us02web.zoom.us/j/82106295023?pwd=SXIrdFRIMEZuVmZkbEVxWjNQK21JZz09

  Vitès/wouj limyè kamera odyans

  Janvye 24, 2024
  9:00am a 1:45pm, 5 èdtan
  https://us02web.zoom.us/j/82106295023?pwd=SXIrdFRIMEZuVmZkbEVxWjNQK21JZz09
  kat jeyografik
  Milton U. oates, Jr ap envite ou nan yon reyinyon Zoom pwograme. Antre nan Zoom Reyinyon https://us02web.zoom.us/j/82106295023?pwd=SXIrdFRIMEZuVmZkbEVxWjNQK21JZz09 ID Reyinyon: 821 0629 5023 Passcode: 756613 Yon tiyo mobil +12678310333, ,82106295023 #,,,, * 756613 # US (Philadelphia) +13126266799, ,82106295023 #,,,, * 756613 # US (Chicago) Dial pa kote ou +1 267 831 0333 US (Philadelphia) +1 12 626 6799 US (Chicago) +1 929 205 6099 US (New York) +1 301 715 8592 US (Washington DC) +1 346 248 7799 US (Houston) ID Reyinyon: 821 0629 5023 Passcode: 756613 Jwenn nimewo lokal ou a: https://us02web.zoom.us/u/kpc4rgIJF
 • Janb
  25
  Vitès/wouj limyè kamera odyans
  9:00am pou 1:45 pm
  https://us02web.zoom.us/j/82106295023?pwd=SXIrdFRIMEZuVmZkbEVxWjNQK21JZz09

  Vitès/wouj limyè kamera odyans

  Janvye 25, 2024
  9:00am a 1:45pm, 5 èdtan
  https://us02web.zoom.us/j/82106295023?pwd=SXIrdFRIMEZuVmZkbEVxWjNQK21JZz09
  kat jeyografik
  Milton U. oates, Jr ap envite ou nan yon reyinyon Zoom pwograme. Antre nan Zoom Reyinyon https://us02web.zoom.us/j/82106295023?pwd=SXIrdFRIMEZuVmZkbEVxWjNQK21JZz09 ID Reyinyon: 821 0629 5023 Passcode: 756613 Yon tiyo mobil +12678310333, ,82106295023 #,,,, * 756613 # US (Philadelphia) +13126266799, ,82106295023 #,,,, * 756613 # US (Chicago) Dial pa kote ou +1 267 831 0333 US (Philadelphia) +1 12 626 6799 US (Chicago) +1 929 205 6099 US (New York) +1 301 715 8592 US (Washington DC) +1 346 248 7799 US (Houston) ID Reyinyon: 821 0629 5023 Passcode: 756613 Jwenn nimewo lokal ou a: https://us02web.zoom.us/u/kpc4rgIJF

Resous

Top