Chuyển đến nội dung chính

Biểu mẫu và tài liệu

Biểu mẫu và hướng dẫn về thuế

Các mẫu đơn và hướng dẫn để nộp tờ khai thuế Thành phố. Các biểu mẫu bao gồm lịch trình bổ sung và bảng tính từ năm 2009. Tìm hiểu thêm

Đơn yêu cầu hoàn tiền

Các biểu mẫu và hướng dẫn để yêu cầu hoàn lại tiền hoặc kháng cáo từ chối hoàn tiền, đối với thuế Thành phố, hóa đơn nước và các khoản tiền phạt hoặc lệ phí khác. Tìm hiểu thêm

Các quy định và phán quyết

Các quy định này của Sở Thuế bao gồm nhiều loại thuế Thành phố, bao gồm thuế kinh doanh, thu nhập và tài sản. Tìm hiểu thêm
Đầu trang