Chuyển đến nội dung chính

Kiểm tra thực phẩm và các quy định

Bộ Y tế Công cộng tiến hành kiểm tra an toàn định kỳ các cơ sở thực phẩm ở Philadelphia. Hầu hết các cuộc kiểm tra diễn ra mỗi năm một lần. Trong quá trình kiểm tra định kỳ, các thanh tra viên nhấn mạnh việc phòng ngừa bệnh do thực phẩm và giáo dục người vận hành cơ sở thực phẩm về các kỹ thuật xử lý thực phẩm thích hợp. Tra cứu một báo cáo kiểm tra an toàn thực phẩm.

Các doanh nghiệp thực phẩm ở Philadelphia phải có một nhân viên được chứng nhận về an toàn thực phẩm có mặt bất cứ khi nào họ hoạt động, cho dù doanh nghiệp có mở cửa cho công chúng hay không. Tìm hiểu làm thế nào để tham gia một khóa học chứng nhận an toàn thực phẩm.

Không thể tìm thấy tài liệu bạn cần trên trang này? Mời các bạn ghé thăm Food Business

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Quy định quản lý các cơ sở thực phẩm PDF Các quy định về thực phẩm của Philadelphia bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo rằng người tiêu dùng được cung cấp thực phẩm an toàn và được trình bày trung thực. Tháng Mười 3, 2018
Kiểm tra cơ sở thực phẩm ở Thành phố Philadelphia PDF Thông tin về kiểm tra cơ sở thực phẩm. Tháng Ba 17, 2020
Hiểu về báo cáo kiểm tra cơ sở thực phẩm PDF Một lời giải thích về các báo cáo được ban hành cho các cơ sở thực phẩm sau khi kiểm tra. Tháng Ba 17, 2020
Đầu trang