Chuyển đến nội dung chính

Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp về Văn phòng Thanh tra Thanh niên (OYO), bao gồm những gì chúng tôi làm, cách nộp đơn khiếu nại và cách chúng tôi bảo vệ thanh thiếu niên.

Giới thiệu về OYO

OYO phục vụ ai?

Thêm +

Ai có thể liên hệ với OYO?

Thêm +

Báo cáo khiếu nại với OYO

Những loại mối quan tâm nào tôi nên báo cáo cho OYO?

Thêm +

Làm thế nào để báo cáo một mối quan tâm?

Thêm +

Điều gì xảy ra sau khi tôi báo cáo một mối quan tâm?

Thêm +

Thông tin của tôi sẽ được bảo mật?

Thêm +

Có bất kỳ mối quan tâm nào mà tôi không thể báo cáo cho OYO không?

Thêm +

Các dịch vụ khác từ OYO

OYO còn làm gì nữa?

Thêm +
Đầu trang