Chuyển đến nội dung chính

Tài liệu Kế hoạch Cơ hội Kinh tế của Sở Đường phố

Văn phòng Cơ hội Kinh tế là một bộ phận của Bộ Thương mại. Kế hoạch Cơ hội Kinh tế (EOP) là một tài liệu được tạo ra để đảm bảo sử dụng các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật theo hợp đồng trên 100.000 đô la. Báo cáo trên trang này dành cho Sở Đường phố. Tài liệu bao gồm từ năm 2016 trở lên. Nếu bạn cần truy cập vào EOP từ một ngày trước đó, hãy gửi email tới business@phila.gov.

EOps đường phố

Tiêu đề Mô tả Category Tác giả Ngày Định dạng
Giá thầu đường phố EOP 3963 PDF 26 Tháng Tư, 2024
Giá thầu đường phố EOP 3957 PDF 26 Tháng Tư, 2024
Giá thầu đường phố EOP 3947 PDF 26 Tháng Tư, 2024
Giá thầu đường phố EOP 3953 PDF Tháng Hai 13, 2024
Giá thầu đường phố EOP 3922 PDF 7 Tháng Mười Hai, 2023
Giá thầu đường phố EOP 3940 PDF Tháng Mười 17, 2023
Giá thầu đường phố EOP 3948 PDF Tháng Mười 17, 2023
Streets EOP Bid 3954ELB PDF Tháng Mười 17, 2023
Giá thầu đường phố EOP 3950 PDF 8 Tháng Chín, 2023
Giá thầu đường phố EOP 3935 PDF 6 Tháng Chín, 2023
Giá thầu đường phố EOP 3899 PDF 6 Tháng Sáu, 2023
Giá thầu đường phố EOP 3951 PDF 6 Tháng Sáu, 2023
Giá thầu đường phố EOP 6588 PDF 6 Tháng Sáu, 2023
Giá thầu đường phố EOP 3911 PDF 4 Tháng Năm, 2023
Giá thầu đường phố EOP 3942 PDF 4 Tháng Năm, 2023
Giá thầu đường phố EOP 3945 PDF 4 Tháng Năm, 2023
Giá thầu đường phố EOP 3735 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu đường phố EOP 3738 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu đường phố EOP 3766 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu đường phố EOP 3768 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu đường phố EOP 3774 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu đường phố EOP 3775 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu đường phố EOP 3776 PDF Tháng Bảy 24, 2018
Giá thầu đường phố EOP 3795 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu đường phố EOP 3797 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu đường phố EOP 3800 PDF Tháng Bảy 24, 2018
Giá thầu đường phố EOP 380 1 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu đường phố EOP 3802 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu đường phố EOP 3805 PDF Tháng Bảy 24, 2018
Giá thầu đường phố EOP 3806 PDF Tháng Bảy 24, 2018
Giá thầu đường phố EOP 3813 PDF Tháng Bảy 24, 2018
Giá thầu đường phố EOP 3815 PDF Tháng Bảy 24, 2018
Giá thầu đường phố EOP 3819 PDF Tháng Bảy 24, 2018
Giá thầu đường phố EOP 3820 PDF Tháng Bảy 24, 2018
Giá thầu đường phố EOP 3823 PDF Tháng Bảy 24, 2018
Giá thầu đường phố EOP 3824 PDF Tháng Bảy 24, 2018
Giá thầu đường phố EOP 3826 PDF Tháng Bảy 24, 2018
Đường phố EOP Giá thầu 3847: Phục hồi Đường phố Lịch sử - 300-Block S Phillip St PDF Tháng Mười Hai 31, 2018
Đường phố EOP Giá thầu 3855: Dự án Tường chắn Đường Ellsworth PDF Tháng Mười Hai 31, 2018
Đường phố EOP Giá thầu 3816: Cầu Đại lộ Sedgely PDF Tháng Một 25, 2019
Đường phố EOP Giá thầu 3844: Đường dốc & Lối đi ngang nâng cao PDF Tháng Tư 11, 2019
Giá thầu đường phố EOP 3897 PDF Tháng Sáu 8, 2022
Streets-3898-EOP PDF Tháng Mười Một 2, 2022
Giá thầu đường phố EOP 3913 PDF Tháng Sáu 8, 2022
Giá thầu đường phố EOP 3915 PDF Tháng Sáu 8, 2022
Giá thầu đường phố EOP 3924 PDF 4 Tháng Năm, 2022
Giá thầu đường phố EOP 3928 PDF Tháng Tư 18, 2022
Giá thầu đường phố EOP 3932 PDF Tháng Sáu 29, 2022
Streets-3944-EOP PDF Tháng Mười Một 2, 2022
Giá thầu đường phố EOP 3946 PDF Tháng Bảy 6, 2022
Streets EOP Bid 6498 PDF Tháng Tám 16, 2022
Streets EOP Bid 6499 PDF Tháng Tám 16, 2022
Đầu trang