Chuyển đến nội dung chính

Tham gia

Tìm hiểu về các cách để tham gia với Bộ Thương mại và các đối tác phát triển kinh tế.

Cửa hàng địa phương

Bạn có thể hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương bằng cách ghé thăm một hành lang thương mại gần bạn. Để tìm hành lang thương mại trong các khu phố trong toàn thành phố, hãy truy cập bản đồ hành lang thương mại.


Tham dự các sự kiện

Phát triển doanh nghiệp của bạn bằng cách xây dựng kết nối và tham dự các hội thảo được tổ chức trên toàn thành phố. Kiểm tra các sự kiện sắp tới của chúng tôi để biết thêm thông tin.


Đăng ký để cập nhật lập pháp

Để cập nhật về luật, quy định và phiên điều trần liên quan đến kinh doanh, hãy đăng ký nhận bản tin hàng tuần của Commerce. Bạn cũng có thể xem các phiên điều trần của Hội Đồng Thành Phố PHL và cung cấp lời khai.


Nộp đơn xin việc hoặc thực tập tại Commerce

Bộ Thương mại hỗ trợ các doanh nghiệp, doanh nhân, người tìm việc và các tổ chức phi lợi nhuận dựa vào cộng đồng để nâng cao nền kinh tế thịnh vượng của Philadelphia. Chúng tôi làm việc như một nhóm để nâng cao công bằng kinh tế và cơ hội cho tất cả mọi người.

Bộ tuyển dụng cho một loạt các vị trí công vụ và phi công vụ, bao gồm:

  • Quản lý chương trình.
  • Quản lý tài chính.
  • Nhà phân tích dữ liệu.
  • Thực tập sinh.

Chúng tôi làm việc với các thực tập sinh trong mùa hè và mùa xuân.

Bạn có thể nộp đơn xin việc và thực tập bằng cách sử dụng bảng việc làm trực tuyến.

Khám phá việc làm và thực tập


Luôn kết nối

Bộ Thương mại Philadelphia chia sẻ thông tin cập nhật về các nguồn lực kinh doanh, cơ hội và các chương trình hỗ trợ tài chính mới nhất của chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội. Luôn kết nối với chúng tôi bằng cách theo dõi @PHLCommerce trên các nền tảng sau:

Chúng tôi cũng chia sẻ video giáo dục cho các doanh nghiệp trên kênh YouTube của chúng tôi.

Cần thêm thông tin, hỗ trợ hoặc hướng dẫn? Liên hệ với người quản lý dịch vụ kinh doanh trong khu vực của bạn để được hỗ trợ trực tiếp.

Lên trên