COVID-19 information: The City's Business Activity and Stay at Home Order is in effect until further notice. For the latest information, visit phila.gov/COVID-19. Text COVIDPHL to 888-777 to receive updates to your phone.
In effect: 10:15 a.m. on Tuesday, March 17 until further notice

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

COVID-19 coronavirus resources in Vietnamese

This page offers Vietnamese-language information about the COVID-19 coronavirus and the City’s response. For the latest blogs and press releases, see the news archive.

Resources

Title Description Category Author Date Format
Hate crimes based on ethnicity and fear - Vietnamese PDF TỘI ÁC VÌ THÙ GHÉT VỀ SẮC TỘC VÀ LO SỢ VI-RÚT CORONA LÀ BẤT HỢP PHÁP! April 3, 2020
Citizenship and medical access during COVID-19 - Vietnamese PDF Tình trạng công dân và tiếp cận dịch vụ y tế trong dịch COVID-19. Những điều cần biết. April 2, 2020
Food resources during COVID-19 - Vietnamese (Revised April 2, 2020) PDF Nguồn thực phẩm trong lúc bệnh COVID-19 April 3, 2020
Social distancing, isolation, and quarantine during COVID-19 - Vietnamese PDF Giãn cách xã hội, cô lập và cách ly trong giai đoạn COVID-19 April 1, 2020
Stopping the violence during COVID-19 - Vietnamese PDF Ngăn chặn bạo lực trong đại dịch COVID-19 April 1, 2020
How the Department of Prisons is responding to COVID-19 - Vietnamese PDF Cách thức Sở Quản lý Nhà tù Philadelphia ứng phó với COVID-19 March 31, 2020
Staying connected during COVID-19 - Vietnamese PDF Giữ gìn liên lạc trong lúc bệnh COVID-19 March 30, 2020
Where to find free, nutritious food during COVID-19 - Vietnamese PDF Ở đâu có thể tìm được thực phẩm Bổ dưỡng miễn phí trong lúc bệnh COVID-19 March 28, 2020
Resources for families during COVID-19 - Vietnamese PDF Thông tin hỗ trợ cho các gia đình ở Philadelphia trong thời gian bùng phát dịch vi-rút corona (COVID-19) March 28, 2020
Hate Crimes based on Ethnicity and Fear of Coronavirus are Illegal - Vietnamese PDF Tội thù ghét dựa trên dân tộc và sợ hãi của bệnh dịch Corona là bất hợp pháp March 25, 2020
Information and resources for businesses impacted by COVID-19 (Revised March 25, 2020) - Vietnamese PDF Thông tin và hỗ trợ cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID 19 March 26, 2020
City of Philadelphia extends property, business tax deadlines - Vietnamese PDF Thành phố Philadelphia gia hạn ngày đáo hạn thuế đất và kinh doanh March 23, 2020
The new Business Activity and Stay at Home Order - What you need to know - Vietnamese PDF Mệnh lệnh mới về Hoạt động kinh doanh và ở nhà: bạn cần biết gì March 23, 2020
Find free meals for students while schools are closed - Vietnamese PDF Tìm bữa ăn miễn phí dành cho học trò trong lúc trường học đóng cửa March 22, 2020
Information and resources for workers impacted by COVID-19 - Vietnamese PDF Thông tin và hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 March 22, 2020
Information and resources for businesses impacted by COVID-19 - Vietnamese PDF Thông tin và hỗ trợ cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19 March 22, 2020
City of Philadelphia Announces Opening of COVID-19 Coronavirus Testing Site - Vietnamese PDF Thành phố Philadelphia công bố địa điểm xét nghiệm vi-rút Corona COVID-19 March 22, 2020
Help With Housing During COVID-19 - Vietnamese PDF Giúp đỡ về nhà cửa trong lúc đại dịch COVID-19 March 22, 2020
Philadelphia COVID-19 cases rising - What you can do - Vietnamese PDF Ca nhiễm vi rút COVID-19 ở vùng Philadelphia đang tăng lên: Bạn có thể làm gì? March 21, 2020
Essential City services remain open, here is how to access them - Vietnamese PDF Dịch vụ thành phố cần thiết vẫn còn mở cửa, đây là cách truy cập nó March 20, 2020
FAQs Regarding PPD's Response to COVID-19 - Vietnamese PDF Câu hỏi thường gặp về sự phản ứng của sở cảnh sát thành phố Philadelphia để đáp lại bệnh dịch COVID-19 March 19, 2020
City Mental Health Services Available for Residents - Vietnamese PDF Dịch vụ sức khỏe tinh thần thành phố có sẵn cho cư dân March 21, 2020

Guidance for the public

Title Description Category Author Date Format
Guidance for transport of patients with confirmed or suspected COVID-19 by family members or other non-professionals - Vietnamese PDF Hướng dẫn vận chuyển bệnh nhân được xác nhận hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19 dành cho thành viên trong gia đình hoặc những người không chuyên khác March 31, 2020
Home care instructions for COVID-19 - Vietnamese PDF Hướng dẫn chăm sóc tại nhà trong đợt dịch COVID-19 March 28, 2020
Recommendations on recent travel to New York City - Vietnamese PDF Khuyến nghị đối với những người có đến thành phố New York trong thời gian vừa qua March 26, 2020
Community facility cleaning guidance for COVID-19 - Vietnamese PDF Hướng dẫn vệ sinh cơ sở cộng đồng dành cho bệnh COVID-19 March 28, 2020
COVID-19 Testing: Who Should Get Tested and Where Testing is Available in Philadelphia - Vietnamese PDF Thí nghiệm bệnh COVID-19: Ai nên cần được thí nghiệm và nơi thí nghiệm trong thành phố Philadelphia có ở địa điểm nào? March 27, 2020
What to do if an employee tests positive - Vietnamese PDF Xử lý khi có nhân viên cho kết quả dương tính: Hướng dẫn cho các doanh nghiệp và tổ chức thiết yếu March 26, 2020
COVID-19 and Philadelphia: Everything you need to know - Vietnamese PDF Bệnh COVID-19 và thành phố Philadelphia: Mọi điều bạn cần biết March 26, 2020

Top