Chuyển đến nội dung chính

Philadelphia Register of Historic Places

Philadelphia Register of Historic Places

Sổ đăng ký Địa điểm Lịch sử Philadelphia là một bản kiểm kê các tài nguyên lịch sử đã được chỉ định bởi Ủy ban Lịch sử Philadelphia. Sổ đăng ký bao gồm:

  • Các tòa nhà.
  • Cấu trúc, chẳng hạn như cầu.
  • Nội thất công cộng.
  • Các quận.
  • Các địa điểm, chẳng hạn như Công viên Hiệp ước Penn.
  • Các đối tượng, chẳng hạn như đài tưởng niệm và đài phun nước.

Ủy ban duy trì sổ đăng ký và xem xét các đề cử mới. Bất cứ ai cũng có thể đề cử một tài sản để đăng ký. Không cần có sự đồng ý của chủ sở hữu để ủy ban chỉ định một tài sản.

Sau khi một tài sản được chỉ định, ủy ban sẽ xem xét các đơn xin giấy phép xây dựng cho tài sản. Nếu bạn sở hữu một tài sản lịch sử, bạn có thể tìm hiểu thêm về ý nghĩa của việc chỉ định đối với bạn.

Để biết các bổ sung mới nhất vào sổ đăng ký lịch sử, hãy xem các đề cử gần đây.Đầu trang