Ale nan kontni prensipal la

Philadelphia enskri nan kote istorik

Philadelphia enskri nan kote istorik

Rejis la Philadelphia nan Andwa Istorik se yon envantè nan resous istorik ki te deziyen pa Komisyon an Istorik Philadelphia. Enskri a gen ladan:

  • Bilding.
  • Estrikti, tankou pon.
  • Interiors piblik.
  • Distri yo.
  • Sit, tankou Penn Trete Park.
  • Objè, tankou memoryal ak sous.

Komisyon an kenbe enskri a epi li konsidere nouvo nominasyon. Nenpòt moun ka nonmen yon pwopriyete nan enskri a. Konsantman pwopriyetè pa obligatwa pou komisyon an deziyen yon pwopriyete.

Yon fwa yo deziyen yon pwopriyete, komisyon an revize aplikasyon pou pèmi bilding pou pwopriyete a. Si ou posede yon pwopriyete istorik, ou ka aprann plis sou sa ki deziyasyon vle di pou ou.

Pou ajoute yo dènye nan enskri istorik la, wè nominasyon yo ki sot pase.Top