Ale nan kontni prensipal la

Istorik deziyasyon

Atravè deziyasyon istorik, Komisyon Istorik Philadelphia rekonèt ak pwoteje pwopriyete istorik.

Philadelphia enskri nan kote istorik

Rejis la Philadelphia nan Andwa Istorik se yon envantè nan resous istorik ki te deziyen pa Komisyon an Istorik. Pou yo kapab konsidere pou enskri a, yon pwopriyete dwe satisfè sèten kritè pou deziyasyon.


Distri Istorik yo

Distri istorik yo se koleksyon resous istorik lye pa yon kote oswa tèm. Komisyon Istorik la rasanble enfòmasyon sou distri sa yo, tankou:

  • Narasyon ki dekri siyifikasyon yo.
  • Envantè nan resous nan limit yo.
  • Kat.
  • Manyèl pou mèt pwopriyete.
  • Dokiman divès, tankou òdonans.

Enfòmasyon pou mèt pwopriyete

Pwopriyetè pwopriyete istorik gen sèten obligasyon anba òdonans prezèvasyon istorik la. Ou dwe:

  • Jwenn apwobasyon nan Komisyon Istorik la anvan ou travay sou pwopriyete a.
  • Swiv kondisyon ki nan apwobasyon komisyon an.
  • Kenbe pwopriyete w la nan bon kondisyon.

Si ou posede yon pwopriyete istorik, ou ka aprann sou sa ki deziyasyon vle di pou ou.

Top