Ale nan kontni prensipal la

Distri istorik Philadelphia

Distri istorik

Yon distri istorik se yon koleksyon resous istorik ki lye pa yon kote oswa tèm. Nan Philadelphia, distri sa yo jwenn nominasyon li pou Philadelphia enskri istorik kote. Pandan pwosesis sa a, yo kolekte enfòmasyon sou distri a. Li souvan gen ladan:

  • Yon naratif ki dekri siyifikasyon istorik distri a.
  • Yon envantè nan resous yo nan limit li yo.
  • Yon kat jeyografik fwontyè.

Pou kèk distri, manyèl pou pwopriyetè pwopriyete ak lòt dokiman disponib tou.


Top