Chuyển đến nội dung chính

Các hình thức đề cử cho chỉ định lịch sử

Bạn có thể sử dụng các biểu mẫu này để đề cử một tài sản vào Sổ đăng ký Địa điểm Lịch sử Philadelphia. Biểu mẫu bạn sử dụng sẽ phụ thuộc vào loại tài sản.

Ủy ban Lịch sử Philadelphia duy trì sổ đăng ký và xem xét các đề cử mới. Bất cứ ai cũng có thể đề cử một tài sản để đăng ký.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Mẫu đề cử cá nhân PDF Một biểu mẫu để đề cử các tòa nhà, cấu trúc, địa điểm hoặc đối tượng riêng lẻ vào Sổ đăng ký Địa điểm Lịch sử Philadelphia. Tháng Hai 12, 2019
Mẫu đề cử quận lịch sử PDF Một biểu mẫu để đề cử một khu lịch sử vào Sổ đăng ký Địa điểm Lịch sử Philadelphia. Tháng Hai 12, 2019
Mẫu đề cử nội thất công cộng PDF Một biểu mẫu để đề cử một nội thất công cộng vào Sổ đăng ký Địa điểm Lịch sử Philadelphia. Tháng Hai 12, 2019
Đầu trang