Chuyển đến nội dung chính

Lãnh đạo

Andrew xe buýt
Andrew xe buýt
Phó CIO về Công nghệ Công và Đổi mới
Thêm +

Nhân viên

Tên Chức danh công việc Điện thoại #
Andrew Buss Deputy CIO for Public Technology and Innovation
Miriam Cherayil Smart Infrastructure Program Manager
Nadine Dodge Deputy CIO for Public Safety
Chris Donato Deputy CIO and Chief Financial Officer
Juliet Fink-Yates Broadband and Digital Inclusion Manager
Tim Haynes Geographic Information Officer and Chief Data Officer
Richard Hertz Deputy Chief Information Officer and Chief Technology Officer
Kelsey Hubbell Communications, Outreach, and Engagement Manager
Akshay Malik Smart Cities Director
Aidan McLaughlin Broadband and Smart Cities Project Manager
Kyle Odum Director of Creative Services
Damian Oravez Chief Information Security Officer
Stephanie Orlando Innovation Manager
Amy Pearlman Interim Chief Operating Officer
Ashley Pollard Digital Inclusion Manager
Steven Robertson Deputy CIO Chief of Staff
Melissa A. Scott Chief Information Officer
Chris Shelley Smart Mobility Coordinator
Tara Woody Innovation Manager
Xin lỗi, không có kết quả cho tìm kiếm đó.
Tên Chức danh công việc
Andrew xe buýt Phó CIO về Công nghệ Công và Đổi mới
Nadine Né tránh Phó CIO về An toàn Công cộng
Chris Donato Phó CIO và Giám đốc tài chính
Tim Haynes Geographic Information Officer và Chief Data Officer
Richard Hertz Phó CIO và Giám đốc Công nghệ
Kyle Johnson Giám đốc điều hành tạm thời
Damian Oravez Giám đốc An ninh Thông tin
Amy Pearlman Giám đốc điều hành tạm thời
Steven Robertson Phó Giám đốc CIO
Melissa A. Scott Chief Information Officer
Xin lỗi, không có kết quả cho tìm kiếm đó.
Đầu trang