Chuyển đến nội dung chính

Việc làm

Văn phòng Đổi mới và Công nghệ đang tìm kiếm những người tài năng muốn tạo ra sự khác biệt.

Bạn có thể nộp đơn xin việc và thực tập với Thành phố Philadelphia bằng cách sử dụng bảng việc làm trực tuyến.

Khám phá việc làm với OIT

Đầu trang