Chuyển đến nội dung chính

Đơn vị

Văn phòng được tổ chức thành nhiều đơn vị, mỗi đơn vị cung cấp dịch vụ cho Thành phố và cư dân của nó.

Thành phố Geo

CityGeo, còn được gọi là Nhóm Hệ thống Thông tin Địa lý và Quản lý Dữ liệu, quản lý việc tạo, thu thập và phân tích dữ liệu tại Thành phố. Họ phát triển và duy trì các cổng dữ liệu và ứng dụng. Họ cũng nâng cao công nghệ không gian địa lý như một phương pháp để phân tích dữ liệu.

Chuyến thăm CityGeo


Truyền thông

Nhóm Truyền thông sử dụng phương tiện truyền thông truyền thống, phương tiện truyền thông xã hội và các dịch vụ web và sáng tạo để chia sẻ các phương pháp hay nhất của OIT. Nhóm thúc đẩy sự lãnh đạo của OIT giữa các văn phòng công nghệ thành phố. Họ ưu tiên tiếp cận với các phương tiện truyền thông địa phương và quốc gia. Họ cũng tiến hành tiếp cận với các bên liên quan tổ chức và cư dân quan tâm đến công nghệ.

Để tìm hiểu thêm về công việc của OIT, hãy đăng ký nhận bản tin hàng quý của chúng tôi.


Dịch vụ Creative

Nhóm Dịch vụ Sáng tạo quản lý sự hiện diện mạng nội bộ của Thành phố. Họ sử dụng thiết kế in ấn, đồ họa kỹ thuật số, sản xuất video và thiết kế hoạt hình để tạo nội dung cho các sở của Thành phố. Nhóm này cũng quản lý PhlGovTV (trước đây là Kênh 64), kênh truy cập của chính phủ Thành phố.

Chuyến thăm PhlGovTV


Dịch vụ kỹ thuật số

Nhóm Dịch vụ Kỹ thuật số tập trung vào việc phát triển các dịch vụ kỹ thuật số trực quan, có thể truy cập được cho công chúng. Nhóm thiết kế nội dung và thành phần mới cho phila.gov, sự hiện diện web của Thành phố. Nó cũng cung cấp trải nghiệm người dùng và chiến lược nội dung cho các ứng dụng web.


Kiến trúc doanh nghiệp và kỹ thuật nền tảng

Nhóm Kiến trúc Doanh nghiệp xác định cấu trúc và hoạt động kỹ thuật số cho OIT và Thành phố nói chung. Nhóm áp dụng các tiêu chuẩn và yêu cầu nhất quán cho các ứng dụng kinh doanh của Thành phố và các nền tảng hỗ trợ chúng. Họ tạo ra một cấu trúc kỹ thuật số thống nhất giữa các phòng ban của Thành phố.


Tài chính và Quản trị

Nhóm Tài chính và Quản trị quản lý ngân sách của OIT, quản lý các hợp đồng và điều phối việc mua hàng. Nhóm làm việc với các bộ phận khác để giải quyết nhu cầu công nghệ của họ. Họ cố gắng làm cho các hoạt động công nghệ của Thành phố hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất có thể.


Tuyển dụng nguồn nhân lực và nhân tài

Nhóm Tuyển dụng Nhân sự và Nhân tài tuyển dụng và hỗ trợ một lực lượng lao động đa dạng, tài năng. Nhóm tìm cách giữ chân và phát triển những nhân viên này tại OIT. Họ cũng thực hiện nhiều trách nhiệm giao dịch liên quan đến việc thuê và quản lý nhân viên.


Bảo mật thông tin

Nhóm An ninh Thông tin giám sát an ninh kỹ thuật số của Thành phố. Họ dẫn đầu một phản ứng phối hợp đối với các sự cố an ninh. Nhóm nghiên cứu dẫn đầu sự phát triển của các chính sách và thủ tục an ninh. Họ cũng sử dụng chiến lược cấp doanh nghiệp để bảo mật thông tin và tài sản kỹ thuật số của Thành phố.


Truyền thông mạng

Các Nhóm Truyền thông Mạng duy trì quyền truy cập theo thời gian thực vào các hệ thống thông tin liên lạc và kinh doanh của Thành phố. Các nhóm này cung cấp dịch vụ người dùng cuối, hỗ trợ cơ sở hạ tầng và truyền thông dựa trên mạng. Chúng đảm bảo tính liên tục và độ tin cậy cho môi trường công nghệ của Thành phố.


Quản lý dự án và hiệu suất

Nhóm Quản lý Dự án và Hiệu suất xử lý việc lập kế hoạch, sự phát triển, thực hiện và đánh giá dự án cho các ứng dụng kinh doanh của Thành phố. Nhóm quản lý các dự án ở cấp doanh nghiệp để đảm bảo rằng chúng kịp thời và tiết kiệm chi phí.


Công nghệ an toàn công cộng

Đơn vị An toàn Công cộng hỗ trợ sự phát triển và bảo trì công nghệ giữa các bộ phận an toàn công cộng của Thành phố. Điều này bao gồm Sở Cảnh sát, Sở Cứu hỏa và Sở Nhà tù. Nhóm nghiên cứu cũng quản lý phần cứng và phần mềm để hỗ trợ các hệ thống 911 của Thành phố.


Công nghệ công và đổi mới

Nhóm Đổi mới và Công nghệ Công cộng thúc đẩy sự đổi mới trong chính quyền Thành phố và làm cho công nghệ có thể truy cập, tiếp cận và hữu ích hơn cho công chúng. Trong nội bộ, nhóm trao quyền cho Thành phố và nhân viên của mình suy nghĩ sáng tạo. Công việc bên ngoài của nhóm tập trung vào sự giao thoa giữa các thành phố thông minh và vốn chủ sở hữu kỹ thuật số.

Truy cập Public Technology and Innovation


Kỹ thuật phần mềm

Nhóm Kỹ thuật Phần mềm tạo ra phần mềm đẳng cấp thế giới, bao gồm các ứng dụng dựa trên web, giải quyết các vấn đề trong thế giới thực cho các bên liên quan kinh doanh, nhân viên Thành phố và cư dân Philadelphia thông qua các quy trình hiện đại, nhanh nhẹn và thiết kế lấy con người làm trung tâm.

Lên trên