Chuyển đến nội dung chính

Tài nguyên bảo vệ người lao động - Tiếng Trung giản thể

我 们 的 使 命 是 通 过 执 法 和 宣 传 推 进 并 维 护 工 人 保 护 法 律,同 时 致 力 于 促 进 经 济 安 全 和 种 族 正 义。

福 利 和 工 资 合 规 办 公 室 确 保 在 市 内 工 作 的 人 员 可 以:

  • 舉 报 反 带 薪 病 假
  • 报 克 节 工 资 法 行 为
  • 舉 报 不 正 当 解 雇 正 在 休 假 的 员 工
  • 舉 报 反 公 平 工 作 周
  • 舉 报 反 国 内 工 人 權 利 法 案
  • 舉 报 反 COVID-19 报 复 保 护

本 办 公 室 处 理 投 报 流 程 中 的 所 有 互 动。 你 可 以 随 时 撤 回 投 报。

提 出 投 不 需 要 身 份 证 明 和 工 作 授 權。 致 电 215.686.0802 通 过 电 话 以 任 何 语 言 提 出 投。

无 论 公 民 身 份 或 移 民 身 份 如 何,雇 主 的 报 复 行 为 都 是 法 的。

联 系 我 们:

我 们 提 供 语 言 协 助。

员 工:

通 过 联 系 福 利 和 工 资 合 规 办 公 室 提 出 投 或 询 问 问 题。

保 留 与 雇 主 的 所 有 通 信,如 短 信、入 单 和 工 作 时 间 表 的 图 片,从 而 护 自 己。

雇 主:

通 过 联 系 福 利 和 工 资 合 规 办 公 室 请 求 合 规 协 助 或 询 问 问 题。

本 page 提 供 关 于 市 长 劳 工 办 公 室 所 执 行 的 法 律 的 其 他 信 息 资 源。

Tài liệu

Tiêu đề Mô tả Category Tác giả Ngày Định dạng
Tờ rơi trả đũa COVID PDF 本 传 单 详 述 了 COVID-19 报 复 保 护、报 复 示 例 以 及 如 何 提 出 投。 Tháng Mười Một 10, 2020
T ờ rơi bảo vệ người lao động COVID-19 PDF 本 传 单 描 述 了 3 项 有 关 COVID-19 的 劳 动 法:带 薪 病 假、COVID-19 报 复 保 护 以 及 公 平 工 作 周。 Tháng Mười Một 10, 2020
T ờ rơi Tuyên ngôn Nhân quyền của Người giúp việc gia đình PDF 本 传 单 述 了 国 内 工 人 權 利 法 案 以 及 如 何 提 出 投。 Tháng Mười Một 10, 2020
Tờ rơi 5 luật PDF 本 传 单 描 述 了 5 项 费 城 的 劳 动 法 并 列 舉 了 法 示 例。 Tháng Mười Một 10, 2020
Lên trên