Lưu ý: Trang này sẽ được cập nhật khi có thêm nguồn hỗ trợ được thông báo.

Để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, Thành phố Philadelphia đã cấm các doanh nghiệp không thiết yếu hoạt động cho đến khi có thông báo mới. Chúng tôi ghi nhận tác động nghiêm trọng của những hạn chế này đối với doanh nghiệp.

Sau đây là các hỗ trợ và cứu trợ hiện có dành cho các chủ doanh nghiệp:

Các Chương Trình Cứu Trợ Của Liên Bang

Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ và An Ninh Kinh Tế Do Thảm Họa Vi-rút Corona (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES) bao gồm hơn $376 tỉ cứu trợ các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng. Tìm hiểu thêm về ý nghĩa của Đạo Luật CARES với các doanh nghiệp nhỏ của Philadelphia. Các chương trình cứu trợ của liên bang bao gồm:

 • Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (Paycheck Protection Program)là chương trình cho vay đảm bảo mới từ Cục Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ (Small Business Administration, SBA) giúp các doanh nghiệp nhỏ chi trả tiền lương trong thời kỳ khủng hoảng trước mắt này. Các thay đổi gần đây trong Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (Paycheck Protection Program, PPP) của liên bang nhằm mục đích giúp doanh nghiệp nhỏ tiếp cận các khoản tiền cứu trợ tốt hơn. Những thay đổi đó, như được quy định trong Đạo Luật về Tính Linh Hoạt của Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (Paycheck Protection Program Flexibility Act) năm 2020, bao gồm:
  • Thay vì tám tuần, hiện nay người vay sẽ có 24 tuần kể từ ngày họ nhận được tiền PPP để sử dụng chúng.
  • Hiện nay doanh nghiệp có thể sử dụng tối đa 40% tiền PPP cho các chi phí không phải là tiền lương, mặc dù chương trình vẫn hạn chế các chi phí đó là chi phí dịch vụ tiện ích và lãi khoản vay thế chấp. Doanh nghiệp phải sử dụng 60% tiền PPP để trả lương, giảm so với tỷ lệ 75% ban đầu.
  • Doanh nghiệp sẽ có tối đa năm năm, thay vì thời hạn hai năm ban đầu, để trả lại bất kỳ phần tiền nào của khoản vay không được miễn trả lại.
 • Các Khoản Vay Hỗ Trợ Tổn Hại Kinh Tế Do Thảm Họa (EconomicInjury Disaster Loans, EIDL) từ SBA cung cấp tới $2 triệu hỗ trợ mỗi doanh nghiệp.
  • Các chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ hội đủ điều kiện nộp đơn đăng ký Khoản Vay Hỗ Trợ Tổn Hại Kinh Tế Do Thảm Họa lên tới $10,000 mà không cần trả lại. Các khoản tài trợ sẽ có sẵn trong vòng ba ngày kể từ ngày đơn đăng ký được phê duyệt. Đăng ký tại đây.
  • Hạn chót để gửi lại các đơn đăng ký khoản vay hỗ trợ tổn hại kinh tế do thảm họa là ngày 21 tháng 12 năm 2020.
  • PA SBDC Network tổ chức một buổi hội thảo trực tuyến hàng ngày để giải thích về quy trình nộp đơn đăng ký EIDL của SBA mỗi buổi sáng, từ 9 giờ sáng – 10 giờ 15 phút sáng. Đăng ký tại đây.
  • SBA Express Bridge Loan cho phép các doanh nghiệp nhỏ hiện có quan hệ kinh doanh với một Tổ chức Tín dụng Nhanh SBA (SBA  Express Lender) tiếp cận tới $25,000 với ít giấy tờ hơn. Các khoản vay này có thể là một khoản vay có thời hạn hoặc được sử dụng để lấp khoảng trống trong khi làm đơn xin Vay Hỗ Trợ Tổn Hại Kinh Tế Do Thảm Họa của SBA.
 • Tìm hiểu thêm về những chương trình cứu trợ đó và các chương trình kháctừ chính quyền liên bang.

Hỗ Trợ Tài Chính Khác

 • Chương Trình Tài Trợ Trị Giá 225 Triệu USD Dành Cho Doanh Nghiệp Nhỏ Thuộc Khối Thịnh Vượng Chung:  Thành Phố cũng khuyến khích các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng do COVID-19 nộp đơn đăng ký tham gia chương trình tài trợ trị giá 225 triệu USD vào cuối tháng này. Các doanh nghiệp hội đủ điều kiện sẽ có thể sử dụng khoản tài trợ để chi trả cho các chi phí vận hành trong suốt thời gian đóng cửa và chuyển tiếp sang giai đoạn mở cửa trở lại, cũng như tiếp nhận dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật bao gồm chương trình đào tạo và hướng dẫn chủ doanh nghiệp khi họ ổn định tình hình và hoạt động trở lại. Đơn đăng ký sẽ có sẵn tại các Tổ Chức Tài Chính Phát Triển Cộng Đồng (Community Development Financial Institution, CDFI). Cần gửi các đơn đăng ký qua đường bưu điện chậm nhất vào ngày 30 tháng 6.
 • Khoản Vay Khởi Động Lại của Philadelphia (Restart Philadelphia Loan Fund) của PIDC cung cấp các khoản vay linh hoạt từ $25,000 đến $250,000 để giúp doanh nghiệp nhỏ giải quyết các nhu cầu liên quan đến việc mở cửa trở lại và/hoặc điều chỉnh mô hình của doanh nghiệp cho phù hợp với các điều kiện và cơ hội mới do COVID-19. Các khoản vay sẽ nhắm mục tiêu hướng đến giúp doanh nghiệp có lịch sử ở thế bất lợi (ít nhất 51% quyền sở hữu và vận hành thuộc về Người Da Đen, Người Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha, Người Mỹ Bản Địa, Người Mỹ Gốc Á hoặc Người Dân Đảo Thái Bình Dương) và doanh nghiệp tọa lạc tại những khu vực có tỷ lệ nghèo đói cao và có thu nhập thấp-trung bình.
 • Quỹ Tài Trợ 30 Ngày Phi Lợi Nhuận của Pennsylvania cung cấp các khoản vay miễn hoàn trả cho các doanh nghiệp nhỏ tại Pennsylvania. Khoản vay miễn hoàn trả được thiết kế với mục đích cung cấp hỗ trợ tài chính ngay lập tức để chi trả lương và bảo vệ bảo hiểm y tế cho nhân viên.
 • Tập Đoàn Phát Triển Công Nghiệp Philadelphia (Philadelphia Industrial Development Corporation, PIDC) có danh sách các nguồn lực dành cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19, bao gồm các chương trình phân phối nguồn tài trợ vẫn có sẵn.
 • Entrepreneur Workscung cấp các khoản vay cho các doanh nhân và các doanh nghiệp hiện có. Họ có các lựa chọn khoản vay dành cho doanh nghiệp nhỏ và hướng dẫn trực tiếp từng doanh nghiệp.
 • Quỹ Cho Vay COVID-19 của Hiệp Hội Vốn Trung Tâm Doanh Nghiệp (Enterprise Center Capital Corporation COVID-19 Loan Fund) cung cấp các khoản vay cho những doanh nghiệp nhỏ các đáp ứng tiêu chí sau đây: Doanh nghiệp nằm tại Philadelphia, đã hoạt động được ít nhất sáu tháng trước đại dịch COVID-19 và có khó khăn có giấy tờ chứng minh.
 • Tổ Chức Dịch Vụ Tài Chính Phía Tây Philadelphia (West Philadelphia Financial Services Institution) cung cấp các khoản vay cho doanh nghiệp nhỏ tại Philadelphia.
 • Quỹ Phát Triển Khu Vực (Neighborhood Progress Fund) cung cấp các khoản vay dành cho doanh nghiệp nhỏ và các dịch vụ phát triển doanh nghiệp cho những doanh nhân và doanh nghiệp tại các cộng đồng khó khăn.
 • Tổ Chức William Penn (William Penn Foundation), Vanguard và Quỹ Tái Đầu Tư (Reinvestment Fund) đang hợp tác để hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em tại Philadelphia tiếp tục duy trì cơ sở của họ qua đại dịch COVID-19. Quỹ Khẩn Cấp Để Ổn Định Giáo Dục Mầm Non Của Philadelphia (Philadelphia Emergency Fund for Stabilization of Early Education)cung cấp các khoản tài trợ giúp giảm thiểu việc mất năng lực và chuyên môn để trẻ em và các gia đình tiếp tục được tiếp cận với cơ hội học tập sớm chất lượng cao sau khi cuộc khủng hoảng này qua đi.
 • KIVA, tổ chức chuyên hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ vay vốn với lãi suất 0%, vừa tăng quy mô cho vay.
 • Dịch vụ cho vay khẩn cấp Finantacho phép các doanh nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19 hoặc các trường hợp khẩn cấp khác vay vốn với giá trị khoản vay từ 5.000 USD đến 15.000 USD mà không phải trả phí khóa sổ. Hãy liên hệ Finanta để biết thêm thông tin và nạp hồ sơ: 267-236-7030 (tiếng Anh) hoặc 267-236-7019 (para Español).
 • Women’s Opportunities Resource Center(Trung tâm Nguồn lực và Cơ hội Hỗ trợ Nữ giới) cung cấp dịch vụ vay vốn lãi suất thấp, dịch vụ chuyên môn và giới thiệu đến các ngân hàng đối tác hoặc quỹ vay vốn cộng đồng cho doanh nghiệp nhỏ.

Khi các chủ doanh nghiệp chuẩn bị nộp hồ sơ cho chương trình hỗ trợ vay vốn này, cũng như các chương trình cứu trợ khác, cần chuẩn bị các tài liệu như:

 • Tài liệu, giấy tờ kiểm kê (phiếu giao hàng, v.v.)
 • Biên lai
 • Bảng lương
 • Thông tin chi tiết về nhân viên bị sa thải hoặc cho nghỉ việc
 • Chứng từ thanh toán nợ
 • Hóa đơn dịch vụ tiện ích và hóa đơn các khoản thế chấp/thuê nhà
 • Yêu cầu trả thù lao của người lao động
 • Tờ khai thuế đã ký
 • Báo cáo tài chính

Lưu ý: Đây không phải là danh sách đầy đủ các giấy tờ cần phải có. Mỗi chương trình sẽ có các yêu cầu khác nhau. 

Hỗ trợ Thất nghiệp do Đại dịch (PUA) sẵn có cho một số người bình thường không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp, như những người tự kinh doanh, các nhà thầu độc lập, và người làm việc tự do trên mạng.

Dịch vụ tiện ích

 • Trong 3 tháng tới đây, Công ty Năng lượng PECO sẽ tạm ngưng thu phí phạt chậm thanh toán và tạm ngưng hình thức phạt dừng cung cấp dịch vụ, có hiệu lực từ 13/3/2020 đến ít nhất 01/5/2020.
  • PECO đang cung cấp các chương trình kéo dài thời gian chi trả số dư chưa thanh toán trong vài tháng, miễn lãi suất. Điều này giúp cho các hóa đơn năng lượng hàng tháng có giá phải chăng hơn. Khách hàng doanh nghiệp có số dư chưa thanh toán muốn thảo luận về một kế hoạch sắp xếp thanh toán với PECO cần gọi số 1-800-220-PECO (7326), từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 7 giờ sáng đến 7 giờ tối.
 • Philadelphia Gas Works sẽ tạm ngưng hình thức phạt dừng cung cấp dịch vụ nếu không thanh toán và sẽ miễn phí phạt chậm thanh toán. Quy định tạm ngưng việc dừng cung cấp dịch vụ này sẽ không thay đổi cho đến khi có thông báo thêm.
 • Cơ quan cấp nước Philadelphia cũng sẽ tạm ngưng hình thức dừng cung cấp dịch vụ nếu không thanh toán và dự định sẽ miễn phí phạt chậm thanh toán. Quy định tạm ngưng việc dừng cung cấp dịch vụ này sẽ không thay đổi cho đến khi có thông báo thêm. Xin lưu ý chúng tôi vẫn tính phí thường lệ đối với tất cả khách hàng. Nhấp vào đây để nhận tin mới nhất về COVID-19 từ PWD.

Các Nguồn Lực Dành Cho Doanh Nghiệp

Hướng dẫn bổ sung

Để cung cấp cứu trợ bổ sung, Thành Phố Philadelphia đã gia hạn thời gian nộp và thanh toánmột số loại thuế doanh nghiệp. Thông tin thêm từ Sở Doanh Thu (Revenue Department) có tại đây.

Nếu quý vị là chủ doanh nghiệp và muốn nhận thông tin về các chương trình cứu trợ doanh nghiệp, vui lòng gửi email đến business@phila.gov.

Hãy thực hiện những biện pháp đề phòng này để bảo vệ doanh nghiệp, nhân viên và khách hàng của quý vị.

Soạn tin “COVIDPHL” gửi 888-777 để nhận cảnh báo miễn phí từ thành phố.