Chuyển đến nội dung chính

Đường phố, vỉa hè & ngõ

Báo cáo graffiti

Nếu bạn thấy graffiti trong cộng đồng của mình, bạn có thể yêu cầu xóa nó miễn phí. Nhóm giảm bớt Graffiti thường có thể loại bỏ hoặc che đi graffiti trong 4-5 ngày, trừ trường hợp thời tiết bất lợi.

Yêu cầu

Khi bạn báo cáo graffiti, bạn có thể được hỏi:

  • Địa chỉ và mã ZIP nơi graffiti xuất hiện.
  • Graffiti là loại cấu trúc nào.
  • Loại bề mặt mà graffiti đang ở trên. Nếu bạn sở hữu bề mặt, và bạn muốn nó được sơn lại, bạn sẽ chọn một màu để sơn lại. Các bề mặt như gạch tự nhiên, đá hoặc kim loại có thể được rửa sạch bằng điện.
  • Nơi graffiti nằm trên cấu trúc.
  • Tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn. Thông tin này là bí mật.

Nhóm giảm bớt Graffiti sẽ không loại bỏ graffiti phía trên tầng một của tòa nhà.

Làm thế nào

Bạn có thể yêu cầu dịch vụ này bằng cách điền vào Biểu mẫu Xóa Graffiti trực tuyến. Bạn cũng có thể gọi để yêu cầu loại bỏ nó.

Nếu hình vẽ bậy trên nhà, doanh nghiệp, tòa nhà thành phố, biển báo đường phố hoặc tín hiệu giao thông bên ngoài Thành phố Trung tâm, hãy gọi 311. Nếu bạn đang gọi từ bên ngoài giới hạn Thành phố, hãy gọi (215) 686-8686.

Nếu graffiti xuất hiện ở nơi khác, hãy sử dụng bảng bên dưới để tìm thông tin liên hệ phù hợp.

Vị trí graffiti Số liên lạc
Cấu trúc ở Quận Trung tâm Thành phố (Bản đồ) (215) 440-5500
Trường công (215) 400-6434
Hộp thư (215) 895-8610
Sạp báo (610) 800-6455
Hộp báo (610) 292-6322
Tài sản PECO (800) 494-4000 và nhấn 0
Tài sản PGW (215) 684-6288
Hành lang đường sắt Liên hệ với chủ sở hữu của hành lang (Amtrak, CSX, NJ Transit hoặc SEPTA).
Cầu SEPTA (215) 580-7800
Đầu trang