Chuyển đến nội dung chính

Đường phố, vỉa hè & ngõ

Nộp đơn xin phê duyệt điều kiện tiên quyết về đường phố

Nếu bạn muốn cung cấp dịch vụ ăn uống ngoài trời trong làn đậu xe phía trước nhà hàng của mình, bạn phải được Bộ Đường phố phê duyệt điều kiện tiên quyết.

Đánh giá này là bước đầu tiên để có được Giấy phép Streetery. Nó sẽ xác nhận rằng đường phố được đề xuất của bạn có một thiết kế và vị trí thích hợp.

BẮT ĐẦU QUÁ TRÌNH

Lên trên