Chuyển đến nội dung chính

Đường phố, vỉa hè & ngõ hẻm

Báo cáo sự cố với đèn đường hoặc ngõ

Đèn đường là đèn nâng chiếu sáng đường công cộng. Đèn hẻm cung cấp ánh sáng giữa hoặc phía sau các tòa nhà.

Bạn có thể sử dụng biểu mẫu này để báo cáo sự cố với đèn đường hoặc ngõ. Các vấn đề thường gặp bao gồm:

  • Bóng đèn bị hỏng.
  • Đèn bật không đúng lúc.
  • Đèn nhấp nháy.
  • Cột đèn bị hỏng hoặc nghiêng.
  • Dây bị rơi hoặc phát ra tia lửa.

Nhân viên của Sở Đường phố làm việc với các nhà thầu và PECO để sửa chữa đèn đường thuộc quyền hạn của họ.

Mẫu yêu cầu dịch vụ ánh sáng đường phố hoặc ngõ hẻm

Đầu trang