Chuyển đến nội dung chính

Đường phố, vỉa hè & ngõ

Báo cáo một ổ gà hoặc thiệt hại đường phố khác

Bộ Đường phố sửa chữa ổ gà và các hư hỏng khác đối với đường phố của Philadelphia. Bạn có thể báo cáo các khiếm khuyết đường phố bằng cách gọi 311 hoặc sử dụng biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi. Bạn sẽ được yêu cầu mô tả khiếm khuyết, bao gồm:

  • Vị trí chính xác của nó.
  • Kích thước và hình dạng của nó.
  • Cho dù bất kỳ nước hoặc khí nào đang thoát ra khỏi khuyết tật.

Nếu có thể, hãy bao gồm hình ảnh của ổ gà hoặc thiệt hại đường phố với yêu cầu của bạn. Mô tả của bạn về khiếm khuyết đường phố có thể giúp Thành phố giải quyết vấn đề nhanh hơn.

Các loại khuyết tật đường phố

Cave-in

Thêm +

Đường nứt

Thêm +

Trầm cảm

Thêm +

Mương hoặc rãnh

Thêm +

ổ gà

Thêm +

Đẩy lên

Thêm +

Gửi báo cáo

Đầu trang