Chuyển đến nội dung chính

Đường phố, vỉa hè & ngõ hẻm

Yêu cầu đèn giao thông hoặc báo cáo sự cố

Đèn giao thông giữ cho giao thông di chuyển an toàn và hiệu quả. Nếu đèn giao thông bị hỏng hoặc không hoạt động chính xác, bạn có thể sử dụng biểu mẫu trực tuyến để báo cáo cho Thành phố. Bạn cũng có thể yêu cầu một tín hiệu giao thông mới hoặc thay đổi tín hiệu giao thông hiện có bằng cách viết thư cho Sở Đường phố.

Có một quy trình khác nhau để báo cáo các vấn đề với các biển báo kiểm soát giao thông. Bạn cũng có thể báo cáo các vấn đề với đèn đường hoặc ngõ.

Yêu cầu một tín hiệu giao thông mới

Để yêu cầu tín hiệu giao thông mới hoặc thay đổi tín hiệu giao thông hiện có, hãy viết thư cho kỹ sư giao thông trưởng của Sở Đường phố:

Trưởng phòng Kỹ sư
Giao thông Đường phố
Phòng 980 Tòa nhà Dịch vụ
Thành phố
1401 John F. Kennedy Blvd.
Philadelphia, PA 19102

Bộ sẽ xác nhận yêu cầu của bạn và thực hiện một nghiên cứu.

Báo cáo sự cố với tín hiệu giao thông

Lên trên