Chuyển đến nội dung chính

Hướng dẫn màu sơn giảm graffiti

Nếu bạn muốn xóa graffiti khỏi bề mặt sơn, bạn có thể chọn loại sơn màu nào được sử dụng để phủ graffiti bằng biểu đồ này.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Graffiti Abatement Team: Hướng dẫn màu sơn tiêu chuẩn PDF Sử dụng bảng màu này làm hướng dẫn chung để giúp bạn chọn màu phù hợp nhất với màu bề mặt ban đầu. Tháng Mười Một 20, 2018
Đầu trang