Chuyển đến nội dung chính

Văn hóa & giải trí

Đăng một cơ hội tình nguyện

Các tổ chức phi lợi nhuận và tình nguyện viên có thể đăng các cơ hội dịch vụ trên cổng Tình nguyện viên của Thị trưởng. Bạn có thể sử dụng nền tảng này để:

  • Tiếp thị các dự án tình nguyện của bạn và quản lý các cơ hội có sẵn.
  • Kết hợp tình nguyện viên với các kỹ năng mà tổ chức của bạn cần.
  • Giao tiếp hiệu quả hơn với các tình nguyện viên của bạn.
  • Thu thập và lưu trữ dữ liệu quan trọng, chẳng hạn như thông tin liên lạc tình nguyện viên và giờ phục vụ.

Cổng Tình nguyện viên của Thị trưởng được quản lý bởi nhóm Đối tác Gắn kết tại Văn phòng Trao quyền và Cơ hội Cộng đồng (Giám đốc điều hành).

Làm thế nào

1
Hoàn thành một mẫu đầu vào.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để tạo một tài khoản miễn phí cho bạn. Sau đó, bạn có thể truy cập vào cổng Tình nguyện viên của Thị trưởng.

2
Bạn sẽ nhận được một email với thông tin đăng nhập tài khoản của bạn và các bước tiếp theo.
3
Sử dụng cổng Tình nguyện viên của Thị trưởng để đăng các cơ hội và tuyển dụng tình nguyện viên.

Nội dung liên quan

Đầu trang