Chuyển đến nội dung chính

Văn hóa & giải trí

Đề cử ai đó cho Giải thưởng Công nhận Ngày Dịch vụ của Thị trưởng

Chúng tôi không còn chấp nhận các đề cử cho Giải thưởng Công nhận Ngày Dịch vụ của Thị trưởng năm 2022. Hãy tham gia cùng chúng tôi tại lễ trao giải ảo vào thứ Ba, ngày 5 tháng 4, để gặp gỡ những người được vinh danh năm nay.

Tổng quan

Ngày Công nhận Dịch vụ của Thị trưởng là một sự kiện thường niên nhằm tôn vinh những người đã tạo ra tác động tích cực trong cộng đồng của họ thông qua dịch vụ địa phương, dịch vụ quốc gia và hoạt động tình nguyện.

Tất cả những người được đề cử phải là cư dân Philadelphia. Nhiều đề cử cho cùng một người sẽ không ảnh hưởng đến cơ hội được chọn của họ.

Hạng mục giải thưởng

Văn phòng Thị trưởng chấp nhận đề cử cho các hạng mục giải thưởng sau.

Giải thưởng Anh hùng Philly của Thị trưởng

Giải thưởng này dành cho những cư dân có đóng góp độc đáo cho thành phố thông qua dịch vụ.

Giải thưởng Anh hùng thanh niên của Thị trưởng

Giải thưởng này dành cho cư dân từ 18 tuổi trở xuống đã đóng góp độc đáo cho thành phố thông qua dịch vụ.

Giải thưởng Dịch vụ Quốc gia Xuất sắc của Thị trưởng

Giải thưởng này dành cho những cư dân hiện đang phục vụ trong AmeriCorps hoặc AmeriCorps Seniors. Những người được đề cử cho giải thưởng này đã vượt quá yêu cầu của vị trí dịch vụ của họ.

Giải thưởng Cựu sinh viên Dịch vụ Quốc gia Xuất sắc của Thị trưởng

Giải thưởng này dành cho những cư dân là cựu sinh viên của AmeriCorps, Người cao niên AmeriCorps hoặc Quân đoàn Hòa bình. Những người được đề cử cho giải thưởng này đã tiếp tục thể hiện sự phục vụ trong suốt cuộc đời của họ.

Đầu trang