Chuyển đến nội dung chính

Văn hóa & giải trí

Tìm một cơ hội tình nguyện

Nhóm Đối tác Gắn kết tại Văn phòng Trao quyền và Cơ hội Cộng đồng (Giám đốc điều hành) có thể kết nối bạn với các cơ hội tình nguyện ở Philadelphia.

Làm thế nào

1
Truy cập cổng Tình nguyện viên của Thị trưởng và chọn “Đăng ký/Đăng nhập” để tạo tài khoản.
2
Tìm kiếm một cơ hội tình nguyện mà bạn quan tâm.

Bạn có thể tìm kiếm cơ hội dựa trên nguyên nhân, vị trí, ngày tháng và tuổi của bạn. Mỗi cơ hội bao gồm một mô tả về vai trò tình nguyện viên và chi tiết về sự kiện này.

3
Chọn một cơ hội và đăng ký để tham dự.
4
Sau khi hoàn thành hoạt động tình nguyện, hãy sử dụng biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi để ghi lại giờ làm việc của bạn.
Lên trên