Chuyển đến nội dung chính

Thu thuế chuyển nhượng bất động sản năm 2021

Thành phố Philadelphia áp đặt Thuế chuyển nhượng bất động sản đối với việc bán hoặc chuyển nhượng bất động sản nằm ở Philadelphia. Các tài liệu này chứa dữ liệu về các khoản thu thuế chuyển nhượng bất động sản hàng tháng vào năm 2021.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Tháng 10 - tháng 12 năm 2021 Thu thuế chuyển nhượng bất động sản PDF Thu thuế chuyển nhượng bất động sản ở Philadelphia từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2021 17 Tháng Ba, 2022
Tháng 7 - tháng 9 năm 2021 Thu thuế chuyển nhượng bất động sản PDF Thu thuế chuyển nhượng bất động sản ở Philadelphia từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2021 Tháng Hai 7, 2022
Tháng 1 - tháng 3 năm 2021 Thu thuế chuyển nhượng bất động sản PDF Thu thuế chuyển nhượng bất động sản ở Philadelphia từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2021 Tháng Sáu 2, 2021
Thu thuế chuyển nhượng bất động sản tháng 1 năm 2021 PDF Thu thuế chuyển nhượng bất động sản ở Philadelphia vào tháng 1 năm 2021 26 Tháng Ba, 2021
Tháng 4 - tháng 6 năm 2021 Thu thuế chuyển nhượng bất động sản PDF Thu thuế chuyển nhượng bất động sản ở Philadelphia từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2021 Tháng Mười 4, 2021
Lên trên