Chuyển đến nội dung chính

Lát

Việc lát đường giữ cho các con đường Philadelphia an toàn và trơn tru. Sở Đường phố chia sẻ thông tin cập nhật về hoạt động lát đá để những người đi du lịch quanh thành phố có thể lập kế hoạch phù hợp.

Thời gian

Mùa lát đá bắt đầu vào đầu mùa xuân và kết thúc vào cuối mùa thu hàng năm.

Công việc lát nền mất từ ba đến năm tuần.

Xem danh sách các đường phố được lên lịch để lát.


Quy trình

Chương trình và Danh sách lát đường phố hàng năm nêu chi tiết quá trình lát đá và liệt kê các đường phố mà bộ sẽ mở trong năm đó.

Bạn cũng có thể sử dụng phần PavePHL của StreetSmartPHL để xem bản đồ các hoạt động lát và tìm hiểu thêm về các bước lát.

Đi tới StreetSmartPHL


Thông báo

Sở Đường phố thông báo cho cư dân và doanh nghiệp về công việc sắp tới bằng cách:

Liên hệ với quận cảnh sát địa phương của bạn nếu xe của bạn đã được kéo để nhường chỗ cho các hoạt động lát đá.
Đầu trang