Chuyển đến nội dung chính

Văn phòng Cải tiến Hành lang và Dịch vụ Kinh doanh

Văn phòng Cải tiến Hành lang và Dịch vụ Kinh doanh cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn trực tiếp cho các doanh nghiệp Philadelphia. Đơn vị này cũng quản lý các chương trình cải thiện khu vực mua sắm cho tất cả mọi người.

Văn phòng của chúng tôi

Nhóm hành động kinh doanh của Thị trưởng

Nhóm Hành động Kinh doanh của Thị trưởng (MBAT) là đường dây liên lạc đầu tiên cho các chủ doanh nghiệp và doanh nhân Philadelphia. Các nhà quản lý dịch vụ kinh doanh sẽ hỗ trợ bạn trong việc điều hướng các quy trình của Thành phố. MBAT giúp các doanh nghiệp khởi động và phát triển mạnh.

MBAT có thể giúp bạn:

  • Điều hướng các yêu cầu của Thành phố.
  • Tìm cơ hội tài chính và khuyến khích.
  • Giải quyết những thách thức khi doanh nghiệp của bạn phát triển.
  • Kết nối với các tổ chức cộng đồng và khu phố.

Nhân viên đa ngôn ngữ của chúng tôi có thể giúp bạn bằng các ngôn ngữ sau:

  • tiếng Ả Rập
  • Trung Quốc
  • Tiếng Khmer
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Pháp
  • Tiếng Tây Ban Nha

Văn phòng Cải tiến Hành lang

Văn phòng Cải tiến Hành lang hoạt động để cải thiện các khu vực mua sắm khu vực lân cận cho tất cả mọi người.

Chúng tôi đầu tư vào các khu phố thông qua:


Liên hệ với văn phòng của chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến kinh doanh cho Bộ Thương mại, bạn có thể sử dụng biểu mẫu này để liên hệ với chúng tôi. Đối với các câu hỏi hoặc khiếu nại khác, hãy liên hệ với Philly311.Đầu trang