Ale nan kontni prensipal

Biwo amelyorasyon koridò ak sèvis biznis

Biwo amelyorasyon koridò ak sèvis biznis ofri sipò dirèk ak konsèy pou biznis Philadelphia. Inite sa a tou jere pwogram ki amelyore zòn makèt pou tout moun.

biwo nou

Ekip Aksyon Biznis Majistra a

Ekip Aksyon Biznis Majistra a (MBAT) se premye liy kontak pou pwopriyetè biznis Philadelphia ak antreprenè. Administratè sèvis biznis yo ap ede ou nan navige pwosesis Vil la. MBAT ede biznis lanse ak boujonnen.

MBAT ka ede w:

  • Navige egzijans Vil la.
  • Jwenn finansman ak opòtinite ankourajman.
  • Adrès defi kòm biznis ou ap grandi.
  • Konekte ak òganizasyon kominotè ak katye yo.

Anplwaye pale plizyè lang nou yo ka ede ou nan lang sa yo:

  • Arabic
  • Chinwa
  • Khmer
  • Vyetnamyen
  • franse
  • Panyòl

Biwo amelyorasyon koridò

Biwo amelyorasyon koridò travay pou amelyore zòn komèsyal katye yo pou tout moun.

Nou envesti nan katye nan:


Kontakte biwo nou

Si ou gen yon kesyon ki gen rapò ak biznis pou Depatman Komès, ou ka itilize fòm sa a pou kontakte nou. Pou lòt kesyon oswa plent, kontakte Philly311.Top