Ale nan kontni prensipal la

Misyon, vizyon, valè, ak priyorite

Aprann sou misyon, vizyon, valè, ak priyorite Depatman Komès la.

Misyon

Depatman komès se atalizè ekonomik la pou vil Philadelphia ede tout biznis yo ap boujonnen. Komès kreye opòtinite ekitab rich bilding yo grandi bon jan kalite travay, bati kapasite nan kominote istorikman defavorize, epi fè li pi fasil yo opere yon biznis siksè nan Philadelphia.


Vizyon

Depatman Komès prevwa Philadelphia kòm yon destinasyon pi dinamik, divès ak yon ekonomi pwospere ki benefisye tout moun ki ap viv nan, travay nan, ak vizite vil nou an.


Valè

 • Ekite: Nou elve pwosperite ekonomik pa rekonèt opressions yo sistemik ki gen eksperyans pa kominote majinalize ak travay nan direksyon pou yon avni ki pi ekitab, jis.
 • Responsablite: Nou dedye a toujou sèvi bezwen yo nan pwopriyetè biznis, konpayi, ak moun k ap chèche travay pou kwasans lan nan ekonomi vil nou an ak kalite lavi pou tout moun.
 • Aktif koute: Nou fè efò aktivman koute bezwen yo nan moun nou sèvi yo, ak Sur yo kritik yo pote nan pwòp kominote yo ak katye yo.
 • Divèsite: Nou onore eksperyans ak idantite yo te viv nan tout moun nou sèvi chak jou pandan y ap fè efò al kontre yo kote yo ye.
 • Patenarya: Nou fòje patenarya devlopman ekonomik ki entansyonèl ak byen kowòdone pou mwayen pou viv gremesi moun nou sèvi yo.
 • Entegrite: Nou kwè nan prensip moral yo nan onètete, transparans, ak sèvis.
 • Posiblite: Nou dedye a ogmante aksè ak opòtinite pou tout moun.

priyorite Estratejik

 • Èd biznis grandi. Anplwaye Komès bay yon sèl-on-one sèvis kliyan, kontak, ak edikasyon bay pwopriyetè biznis. Nou menm tou nou patnè ak òganizasyon kominotè ak asosyasyon biznis yo rive jwenn tout antreprenè.
 • Amelyore zòn komèsyal yo. Komès delivre amelyorasyon an patenarya ak òganizasyon lokal yo. Nou fè envestisman nan enfrastrikti kominotè pou atire biznis yo epi soutni distri komèsyal vibran yo.
 • Atire epi kenbe biznis yo. Komès travay ak patnè pou fè Philadelphia yon gwo plas pou fè biznis. Nou itilize done yo grandi ankourajman biznis, ak delivre maketing ak kominikasyon kanpay.
 • Konekte talan nan endistri kwasans. Komès travay avèk patnè kle pou enfòme anplwayè resous mendèv yo. Nou analize endistri ekonomik ki pral bezwen popilasyon espesifik kalifye epi konekte opòtinite travay fanmi-soutni.
 • Grandi richès jenerasyon. Fè efò yo bati richès nan kominote nan koulè, ki gen ladan Nwa, endijèn, ak Latinx moun. Komès ap kontinye kreye pwogram nan aliyman ak Ekosistèm Antreprenarya Equitable Philadelphia.
 • Amelyore fasilite nan fè biznis. Ogmante rechèch ekonomik nan kondwi politik ak estrateji. Komès konvoke lidè panse yo ranmase fidbak yo e yo kontinye defann pou kominote biznis la. Nou kolabore ak patnè enfliyanse règleman ki kondwi jis devlopman ekonomik.
Li Komès pa Resansman yo wè ki kote nou prale ak enpak ekonomik nou an.
Top