Ale nan kontni prensipal la

Osijè de

Depatman Komès ap bati biznis nan Philadelphia.

Fè Philadelphia travay pou biznis

Depatman Komès travay ak òganizasyon, gwo ak piti, pou fè vil la yon kote ki atire pou fè biznis. Depatman nou an ofri sipò nan:

  • Aksè nan finansman ak amelyorasyon pwogram yo.
  • Asistans nan men administratè sèvis biznis ki baze sou kote.
  • Pwojè ki fè koridò komèsyal nan vil la pwòp, san danje, epi ki byen limen.
  • Efò pou asire ke minorite, fanm, ak biznis ki enfim posede ka reyisi.
  • Resous pou konpayi-lokal, nasyonal, ak entènasyonal - lanse ak grandi nan Philadelphia.
  • Yon plan devlopman mendèv pou prepare rezidan yo pou karyè nan travay ki soutni fanmi yo.

Anpil manm ekip, yon sèl objektif

Komès gen anplwaye atravè plizyè divizyon pou ede biznis nan vil la. Soti nan sipò ti biznis atire gwo konpayi yo Philadelphia, anplwaye nou yo ini fè lavil nou an yon bon kote yo viv ak travay. Rankontre ekip egzekitif nou an oswa jwenn lòt manm pèsonèl la nan anyè a.

Top