Ale nan kontni prensipal la

Divizyon

Depatman Komès sipòte biznis, ti ak gwo, nan Philadelphia. Travay nou an bay resous ak opòtinite pou biznis yo grandi. Biwo yo nan depatman sa a travay pou sipòte yon ekonomi pwospere pou tout moun ki ap viv ak travay nan vil nou an.

Biwo biznis developman e Mendèv solisyon yo

Biwo pou Devlopman Biznis ak Solisyon Mendèv ap travay atire konpayi entènasyonal ak domestik. Li sipòte tou ekspansyon an nan sa yo ki deja isit la. Sa gen ladan konvoke patnè mendèv pou opòtinite travay atravè tout sektè biznis.


Biwo Posiblite ekonomik


Biwo amelyorasyon koridò ak sèvis biznis

Biwo amelyorasyon koridò ak sèvis biznis ofri sipò dirèk ak konsèy pou biznis Philadelphia. Inite sa a tou jere pwogram ki amelyore zòn makèt pou tout moun.


Biwo katye devlòpman ekonomik

Biwo pou Devlopman Ekonomik Katye kreye pwogram sipò biznis. Inite sa a finanse tou òganizasyon lokal yo pou sipòte kwasans ekonomik nan zòn komèsyal katye yo.


Biwo politik ak inisyativ èstratejik

Biwo Policy ak Inisyativ Estratejik sipòte tout inite yo avèk:

  • Inisyativ politik yo.
  • Defans biznis.
  • Kominikasyon.
  • Done.
  • Rechèch.
  • Estrateji.

Inite sa a tou travay fè li pi fasil fè biznis ak ogmante aksè a enfòmasyon nan amelyore kowòdinasyon entèn yo.

Top