Ale nan kontni prensipal la

Yon sèl-sou-yon sèl sipò biznis

Depatman Komès la se isit la ede lansman biznis ou ak boujonnen nan Philadelphia.

Depatman Komès ofri plizyè kalite sipò biznis yon sèl-on-one. Endividyèl biznis yo ka rankontre avèk yon manadjè sèvis biznis yo ka resevwa èd ak konsèy. Founisè Asistans Teknik Biznis ofri èd ak finansman, zafè legal, ak antrènman ladrès. Yo ka refere biznis nan zòn revni ki ba-a-modere tou bay pwogram Antrenè Biznis la pou asistans espesyalize.

Rankontre manadjè sèvis biznis zòn ou an

Administratè sèvis biznis travay nan katye yo ak kominote yo nan Philadelphia. Yo senplifye pwosesis la nan ouvèti ak opere biznis ou nan vil la.

Rankontre manadjè sèvis biznis zòn ou an.

Wè yon kat jeyografik nan administratè sèvis biznis ak katye asiyen yo.


Jwenn èd espesyalize pou biznis ou

Depatman Komès bay finansman yo chwazi òganizasyon san bi likratif ki ede biznis yo. Finansman yo bay nan Pwogram Asistans Teknik Biznis (BTAP) ede òganizasyon ekipe biznis ak:

  • Biznis ladrès antrènman.
  • Prete.
  • Asistans nan lang angle.
  • Èd legal.

 

Founisè asistans yo Biznis ladrès antrènman Prete Asistans nan lang angle Èd legal
Antreprenè Travay
(215) 545-3100
x x
Premye Fon Kominote
(267) 236-7000
x x
Kiva
(215) 683-2153
x
SCORE Philadelphia
(215) 231-9880
x
Sant biznis pou Antreprenarya ak Enterprise Sosyal
(215) 247-2473
x
Sant lan Enterprise
(215) 895-4000
x x
Akeyi Sant pou New Pennsylvanians
(215) 557-2626
x x x
Sant Devlopman Biznis
(215) 790-9232
x
Sant Resous Opòtinite Fanm (WORC)
(215)
564-5500
x x


Top