Ale nan kontni prensipal la

Sipò finansye

Depatman Komès bay aksè a sipò finansye pou biznis zòn nan. Sa yo se pwogram, òganizasyon, ak sèvis ki ka ede Philadelphia biznis mèt jwenn sipò finansye yo kòmanse oswa amelyore biznis yo.Lòt finansman

Kòporasyon endistriyèl devlòpman Philadelphia (PIDC)

Komès travay avèk PIDC pou jere resous piblik ak prive ki ankouraje kwasans ekonomik. PIDC ofri ankourajman finansman nan Philadelphia pou fè pwofi ak biznis san bi likratif.

Opòtinite sa yo enkli:

  • Pi ba pase-mache prè.
  • Sibvansyon.
  • Finansman Egzanpsyon taks.

Vizite sitwèb PIDC la pou aprann plis.


Patnè pou Devlopman Kominotè Enstitisyon Finansye

Depatman Komès bay finansman nan enstitisyon finansye lokal Devlopman Kominotè yo. Organizationsganizasyon sa yo bay opòtinite prete biznis yo.

Patnè òganizasyon:


Top