Ale nan kontni prensipal la

Pwogram komèsyal imobilye akizisyon kredi (CREAL)

Finansman ti biznis yo achte pwopriyete komèsyal oswa byen imobilye.

Osijè de

Pwogram Komèsyal Imobilye Akizisyon Prete (CREAL) ede ti biznis yo nan zòn ki ba ak modere revni achte pwopriyete. Pwogram nan ankouraje pwopriyetè avantaj epi li ede bati richès jenerasyon nan mitan pwopriyetè biznis.

Patisipan yo ka resevwa:

  • Yon ipotèk prè ki rive jiska $350,000.
  • Yon sibvansyon ki rive jiska $35,000 pou fèmen depans yo.

Pwopriyetè biznis yo ka itilize lajan yo pou achte pwopriyete sou yon koridò komèsyal ki kalifye. Pwogram nan ap bay asistans teknik tou pou biznis pandan tout pwosesis acha a.

Pwogram prè akizisyon komèsyal imobilye se yon pwogram Depatman Komès.

Konekte

Adrès
1515 Arch St
12yèm etaj
Philadelphia, PA 19102
Imèl CREAL@phila.gov
Telefòn: (215) 683-2053

Kalifikasyon

Pwogram lan pral priyorite aplikan ki fasil pou gen aksè a resous prete ki deja egziste paske baryè finansye yo. Pou aplike, ou dwe:

  • Fè yon pwopriyetè biznis ki gen yon revni ki ba-a-modere, ak/oswa posede yon biznis ki sitiye nan yon kominote revni ki ba-a-modere.
  • Gen yon pwen kredi de 550 ou pi plis.

Biznis ou ap bezwen tou satisfè sèten egzijans. Li dwe:

Si ou gen nenpòt kesyon sou kalifikasyon ou, voye yon imèl ba manadjè pwogram lan nan CREAL@phila.gov.

Kouman pou aplike pou

1
Soumèt fòm enterè Pwogram KREYÒL la.

Pou jwenn te kòmanse, soumèt yon fòm enterè sou entènèt.

Si ipotèk ou gen plis pouvwa pase $350,000 (kantite lajan prè ipotekè maksimòm lan), ou ka toujou soumèt fòm enterè a.

2
Manadjè pwogram lan pral ede w ranpli aplikasyon w lan.

Manadjè pwogram lan pral rive jwenn ou nan yon semèn nan resevwa fòm enterè ou. Yo pral travay avèk ou ranpli pwosesis aplikasyon prè a, ki gen ladan soumèt:

Si ou pa gen yon plan biznis oswa yon lòt dokiman obligatwa, manadjè a ka konekte ou avèk yon founisè asistans teknik pou ede ranpli aplikasyon prè ou.

3
Aplikasyon konplè ou pral revize.

Si manadjè pwogram lan detèmine ou kalifye pou yon prè, ou pral travay avèk yon ofisye prè pou kontinye pwosesis angajman an. Pa kòmanse travay jiskaske ou te resevwa apwobasyon alekri nan men Vil la.

Asistans teknik ki disponib pou pwopriyetè biznis k ap patisipe yo tou de anvan ak apre ou achte pwopriyete.

Kòmanse aplikasyon w lan

Kòmanse aplikasyon ou nan Pwogram KREYÒL la lè ou soumèt yon fòm enterè sou entènèt.

Jwenn plis sipò

Patnè

Vil la ap fè patenarya avèk Sant Resous Opòtinite Fanm yo (WORC) pou administre prè ak sibvansyon yo.

Top