Ale nan kontni prensipal la

Kote ki baze sou ankourajman

Ankourajman espesyal ki disponib pou biznis nan sèten zòn nan vil la.

Kote ki baze sou ankourajman

Kote ki baze sou ankourajman fè zòn atire pou biznis

Pwogram miltip egziste pou kondwi kwasans ekonomik nan zòn vize nan vil la.

Zòn otonòm ede jenere kwasans ekonomik nan zòn vize nan Philadelphia. Opòtinite sibvansyon yo disponib nan twa zòn otonòm deziyen.

Chak ane, yon total $15 milyon dola nan kredi taks disponib atravè pwogram Keystone Innovation Zone (KIZ). Pwogram sa a distribye lajan alantou eta a nan Pennsylvania. Syans lavi ak biznis teknoloji nan twa zòn espesifik nan vil la ka kalifye pou aplike pou.

Keystone Posiblite Zòn (KOZ) yo se zòn ki deziyen pa Commonwealth la nan Pennsylvania ki ta benefisye de envestisman adisyonèl. Biznis nan zòn sa yo egzante de pifò taks sou biznis.

Zòn Posiblite Federal yo bay biznis ki gen ankourajman taks ki ede Vil la grandi.


Top