Ale nan kontni prensipal

Keystone Posiblite Zòn

Sèvi ak egzanpsyon taks pou ogmante envestisman nan zòn ki manke devlopman.

Osijè de

Keystone Posiblite Zòn (KoZs) se zòn ki deziyen pa Commonwealth la nan Pennsylvania ki ta benefisye de envestisman adisyonèl. Biznis nan zòn sa yo egzante de pifò taks biznis. Depatman Komès jere pwogram sa a pou pwopriyete nan Philadelphia.

KoZs sib sit ki:

 • Abandone.
 • Unused.
 • Inutilized.

Pwopriyete ak biznis ki sitiye nan zòn sa yo deziyen peye ti kras-a-pa gen okenn taks sou biznis leta ak lokal yo.

Sa a se fè nan:

 • Kredi taks yo.
 • Egzanpsyon taks.
 • Abatman taks ki baze sou laj.

Sekou taks la tanporè.

Konekte

Adrès
1515 Arch St., 12yèm etaj
Philadelphia, PA 19102
Imèl sopheap.heng@phila.gov
Telefòn: (215) 683-2007

Ki taks yo anile oswa redwi?

Taks nan vil la

*Pandan ke se taks Imobilye abated pou pifò pwopriyete KOZ, sa yo ki ajoute nan pwogram nan apre 2016 dwe antre nan yon akò PILOT ak Vil la. Akò a PILOT mande pou mèt pwopriyete a fè peman pasyèl nan plas taks yo ki ta otreman dwe akòz.

Pwosesis ak kalifikasyon

Biznis ou oswa pwopriyete ou dwe lokalize nan yon Keystone Posiblite Zòn (KOZ) yo dwe kalifye pou ankourajman KOZ.

Klike sou zòn ki make nan kat la pou wè KoZs ki kalifye yo.

 • Keystone Posiblite Zòn

Detay aplikasyon

 • Pou apwouve, ou dwe ajou sou tout taks Vil ak Eta a.
 • Ou dwe konfòme ou avèk lwa ak règleman ki aplikab yo.
 • Aplikasyon an disponib nan Eta Pennsylvania.
 • Biznis yo dwe soumèt aplikasyon chak ane.
 • Dat limit pou aplike se 31 desanm.

Ou ka jwenn yon lis pwopriyete ki gen adrès konplè, nimewo OPA, ak dat ekspirasyon jwenn aksè isit la.

Aplike pou pwogram nan

Apre ou fin detèmine kalifikasyon ou, telechaje, ranpli, epi soumèt aplikasyon an.

Patnè

Top