Ale nan kontni prensipal la

Pwogram amelyorasyon devan boutik

Ede biznis ak pwopriyete pwopriyetè yo ajou devan boutik yo.

Osijè de

Biznis ak pwopriyetè pwopriyete yo ka kalifye pou resevwa lajan sibvansyon pou amelyorasyon devan boutik yo.

Men kèk egzanp sou amelyorasyon ki kalifye:

  • Masonry/brik montre
  • Eksteryè penti
  • Fenèt/lustraj
  • Pòt eksteryè
  • Eksteryè fasad ekleraj
  • Wè-nan griy sekirite
  • Signalisation ak tant
  • Kornich

Pwogram nan ka ranbouse jiska 50 pousan nan pri a nan amelyorasyon ki kalifye nan yon maksimòm de $10,000 pou yon pwopriyete sèl komèsyal, oswa jiska $15,000 pou yon adrès miltip oswa pwopriyete biznis kwen.

Pwogram Amelyorasyon devan boutik la se yon pwogram nan Depatman Komès. Tande de propriétaires biznis lokal sou enpòtans l pa gen yon bon boutik.

 

Konekte

Adrès
Pwogram Amelyorasyon devan boutik
1515 Arch ST.,12th Floor Philadelphia, PA 19102
Imèl SIP@phila.gov
Telefòn: (215) 683-2168

Pwosesis ak kalifikasyon

Pou patisipe, swiv etap sa yo.

1
Konfime kalifikasyon pwopriyete w la

Pou aplike, pwopriyete w la dwe sou yon koridò apwouve. Ou ka jwenn yon lis blòk ki kalifye sou koridò komèsyal yo sou entènèt isit la. Pou plis enfòmasyon, imèl SIP@phila.gov.

2
Planifye pwojè ou

Si ou bezwen èd pou aplike, imèl SIP@phila.gov epi ou pral matche ou ak yon manadjè relasyon. Moun sa a pral yon manm pèsonèl Vil la oswa yon reprezantan ki soti nan yon òganizasyon katye.

Manadjè relasyon ou ap kontakte ou dirèkteman. Yo pral mache ou atravè tout pwosesis pou aplike pou Pwogram Amelyorasyon devan boutik la.

3
Aplike

Apre diskite sou amelyorasyon ak manadjè relasyon ou, li lè pou aplike pou. Ou ka aplike tou san yon manadjè relasyon si ou vle fè sa.

Aplike sou entènèt isit la.

Pa kòmanse travay sou devan boutik ou jiskaske ou resevwa apwobasyon alekri nan vil la.

Aplike pou pwogram amelyorasyon devan boutik

Apre ou fin detèmine kalifikasyon ou, soumèt aplikasyon ou an sou entènèt. Oswa, imèl SIP@phila.gov pou mande yon aplikasyon nan fòma PDF.

Top