Ale nan kontni prensipal la

InStore pardonabl kredi pwogram

Ede biznis achte ekipman, epi fè amelyorasyon enteryè.

Osijè de

Pwogram prè InStore pardonabl ede biznis ki kalifye Yo Vann an Detay ak manje achte ekipman ak fè amelyorasyon enteryè. Pwogram nan ap chèche ogmante efò devlopman ekonomik sou istorikman defavorize koridò komèsyal yo.

Pwogram prè InStore padonab la se yon pwogram nan Depatman Komès.

Nan 2022, InStore te elaji kalifikasyon ak valè prè li yo avèk finansman nan Inisyativ Prezèvasyon Katye a.

Detay prè

InStore apwouve yon kantite limite nan pwojè chak ane pou prè pardonabl. Ti biznis ka resevwa yon prè pardonabl yo achte ekipman ak fè amelyorasyon nan yon pwopriyete komèsyal:

  • Prè yo vo ant $15,000 a $100,000.
  • Pa gen okenn peman oswa enterè kolekte sou prè a pou senk ane.
  • Prè a padonnen apre senk ane si biznis la rete ouvè ak opere nan menm kote a.

Konekte

Adrès
InStore Pwogram prè pardonabl
1515 Arch St., 12yèm etaj
Philadelphia,
Pensilvani 19102
Imèl InStore@phila.gov
Telefòn: (215) 683-2123

Biznis ak pwojè ki kalifye

Pou aplike, biznis yo dwe:

InStore apwouve yon kantite limite nan pwojè chak ane. Lajan Prete yo disponib sèlman nan pwojè ki pral:

  • Bay machandiz ak sèvis abòdab nan kominote a.
  • Ogmante aktivite biznis nan yon koridò komèsyal ki te istorikman te resevwa limite envestisman prive.

Si ou gen nenpòt kesyon sou kalifikasyon ou, voye yon imèl ba manadjè pwogram lan nan InStore@phila.gov.

Kouman pou aplike pou

1
Soumèt pre-aplikasyon aplikasyon.

Pou aprann plis ak asire w ke ou kalifye pou Pwogram prè InStore padon, soumèt pre-aplikasyon aplikasyon sou entènèt.

2
Manadjè pwogram lan ap konfime kalifikasyon ou pou pwogram lan epi bay aplikasyon prè konplè a.

Manadjè pwogram lan pral revize pre-aplikasyon ou an. Si ou kalifye pou pwogram nan, yo pral kontakte ou ak aplikasyon an prè konplè ak enstriksyon yo.

Kòm yon pati nan aplikasyon w lan, ou pral bezwen bay:

  • Deklarasyon taks ak projections finansye.
  • Yon plan biznis.
  • Estimasyon pri pou amelyorasyon planifye ak ekipman.

Si ou bezwen èd ak nenpòt nan dokiman sa yo, manadjè pwogram lan pral konekte ou avèk yon founisè asistans teknik ki ka ede w ranpli aplikasyon prè ou.

3
Aplikasyon konplè ou pral revize.

Komite Revizyon InStore la ap revize aplikasyon w lan epi avize w ak desizyon yo. Si w ap apwouve pou prè a, ou pral travay avèk manadjè a pwogram nan direksyon pou fèmen sou prè ou.

Pa kòmanse okenn travay jiskaske ou resevwa apwobasyon alekri nan men Vil la ak manadjè pwogram lan.

Kòmanse pre-aplikasyon ou an

Soumèt pre-aplikasyon aplikasyon yo kòmanse pwosesis la nan k ap aplike pou yon prè InStore pardonabl.

Top